Naturstyrelsen Sønderjylland fælder træer på de fredede fortidsminder ved Vedsted

02-12-2021

Som led i Naturstyrelsen Sønderjyllands pleje af de beskyttede fortidsminder ved Femhøje, eller Vedsteddysserne som de også kaldes, fældes alle træer og buske på langdysserne.

Langdysse ved Vedsted

Det hører med til vores romantiske opfattelse af en gravhøj, at der skal stå store træer med imponerende kroner på den. Men træer kan være ødelæggende for fortidsminder – både når de vælter i storm og pga. røddernes virkning på f.eks. jorddækkede stenkonstruktioner. Røddernes ekspansion kan få store sten til at revne, ødelægge gravkamre og bidrager derved til, at vore fortidsminder nedbrydes. Ødelæggelserne ved et eventuelt stormfald vil være voldsomme.

Slots- og Kulturstyrelsen har ved Femhøje, restaureret den store høj, Holmshøj, på det østlige gravfelt, og har i samme ombæring udbedret fortrampningsskader under træerne på langdysserne, forvoldt af de får, der om sommeren plejer arealerne.

Naturstyrelsen har plejepligt på alle fredede fortidsminder på Naturstyrelsens arealer. Plejepligten betyder, at der løbende skal ske en tilstrækkelig vegetationspleje, der kan forebygge naturligt forfald samt hindre utilsigtede skader ved arealdriften, derfor fældes træerne inden der igen kommer får på arealerne.

Langdysse ved Vedsted