Høst af pyntegrønt i Naturstyrelsen Sønderjylland

16-12-2021

Plantager med pyntegrønt og juletræer er under afvikling og konvertering til mere stabil og naturnær skov. Indtil det sker bliver der stadig høstet julegrønt udvalgte steder i de sønderjyske statsskove.

Dyrkning af pyntegrønt og juletræer har historisk set udgjort en betydelig del af indtægtsgrundlaget for dansk skovbrug.

Den intensive drift, som dyrkning af pyntegrønt og juletræer er, har dog de seneste 10-15 år ”flyttet” produktionen af disse produkter mere og mere ud af skoven og ind på landbrugsjorde.
Dette faktum, sammenholdt med at Naturstyrelsens skove i dag er certificerede, og drives uden brug af gødningsstoffer og pesticider, har gjort at der ikke længere plantes juletræer og pyntegrønt i statens skove.
Eksisterende bevoksninger vil løbende blive udfaset og konverteret til mere naturnære skove med hjemmehørende træarter. Men indtil dét sker vil der fortsat blive høstet grønt og juletræer, men stadig på en skånsom måde uden brug af gødning og pesticider.

Bommerlund Plantage: konvertering af gammel nobilis ved underplantning med bøgBommerlund Plantage: konvertering af gammel nobilis ved underplantning med bøg

Den mest anvendte træart til pyntegrønt er nobilis, der er naturlig hjemmehørende i det vestlige USA og Canada. Hvorimod Nordmannsgran fortsat er den fortrukne træart til juletræer. Nordmannsgranen har sin naturlige udbredelse i Kaukasus - særligt i bjergområdet mellem Georgiens grænse til Rusland. Endelig er der dog fortsat en mindre trofast del af befolkningen, der synes at en rødgran er det eneste ”rigtige” juletræ.
I Naturstyrelsen Sønderjyllands skove blev de sidste betydelige plantninger med nobilis og nordmannsgran foretaget i midt 90érne samt umiddelbart efter orkanen i 1999, hvor ca. 50 hektar blev etableret i hhv. Bommerlund, Årtoft/Torp og Kelstrup Plantage. Sammenholdt med ældre bevoksninger har vi i alt ca. 150 hektar med pyntegrønt, hvoraf de ældste som sagt er under afvikling og konvertering til mere stabil og naturnær skov.

Nobilis bevoksningBommerlund Plantage: Nobilis bevoksning anlagt efter orkanen i 1999

Tidligere høstede vi selv vores pyntegrønt med egne skovarbejdere. Men bl.a. fordi produktionen er blevet udpræget specialiseret, sælger vi nu vores pyntegrønt ”på roden” – del vil sige, at vi sælger vores grønt til en grossist, der høster arealerne med deres eget grej og maskineri.
Nobilisen bliver klippet med enten stangsaks eller lifte, som kan nå op i 26 meters højde. Herefter bliver grøntet bundtet i 5 kg bundter, som med ATV køres i container. Brugen af ATV i stedet for traktor og vogn, gør transporten fra bevoksning til container særdeles skånsom. Alt bliver herefter kontrolleret og palleteret, hvorefter det sendes videre til _reunder i hele Europa og Kina.
I år vil vi nå op på en produktion på ca. 130 tons nobilis i Naturstyrelsen Sønderjylland. Alt efter alder og bevoksningens tilstand høstes i gennemsnit 3-4 tons pr. hektar.

Nobilis i Torp PlantageTorp Plantage: Nobilis er med sin sølvblå farve eftertragtet til pyntegrønt