Skovning i Frøslev Plantage

15-12-2021

Med opstart i begyndelsen af januar 2022, og fortsættende hen over vinteren, bliver der skovet nåletræ, og en mindre mængde løvtræ, i Frøslev Plantage.

Det er både tale om udtynding – gælder løvtræ og yngre nåletræ, og om afdrift af hugstmoden eller skadet nåletræ.
Skovningerne er et led i den naturnære skovdyrkning.
Træet vil blive skovet med maskine, og produktet anvendt i byggeindustrien.

Evt. skader på vejnettet, der måtte opstå under skovning og udtransport, vil blive udbedret hurtigst muligt efter at arealet er færdigbehandlet.

Forud for skovningen er arealerne gennemgået for større fuglereder, planter, svampe og mosser i det omfang det har været muligt at få kendskab til disse.