Store sten i Hellebæk Kohave

02-12-2021

Mere end 200 sten skal nu være med til at pryde landskabet i Hellebæk Kohave, nær Helsingør.

Gravko ved sten

Netop I disse dage bliver de sidste sten lagt ud i Kohaven. Næsten 60 ton store kampesten, med et diameter op til 1 meter, bliver delvist nedgravet på tre nøje udvalgte steder.

Målet er at komme tilbage til et landskab, som det der gik tabt, da bønderne tilbage i tiden fjernede store sten for at kunne dyrke deres marker. De store sten vil bringe os et skridt tættere på det overdrev, der var engang og blive levested for ny flora og fauna. Stenene er med til at skabe et mikroklima, hvor opvarmningen af stenene giver bedre livsvilkår for nogle mosser og laver og især firben, insekter og dermed fugle. Med tiden vil kampestenene være med til at fremme strukturen og biodiversiteten i Kohaven. 

Projektet er lavet i et samarbejde mellem Kohavens Venner og Naturstyrelsen Nordsjælland, og er lavet efter forbillede fra andre mindre projekter.


Læs mere om historien bag Hellebæk Kohave her: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/teglstrup-hegn-og-hellebaek-skov/historie/

Store sten