Udsigtskile i Hornbæk Plantage genskabt

17-12-2021

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har med hjælp fra Naturstyrelsen gennemført første etape af et projekt, som har til formål at genskabe en udsigtskile i Hornbæk Plantage.

Derfor har nationalparken i samarbejde med Naturstyrelsen fået fældet de få træer ud mod kysten, der stod i vejen for kigget ud over havet og til Sverige fra toppen af den stejle kystskrænt. Målet er fremover at holde kilen åben fra Midtlinjevejen og ud til Øresund. Træerne bliver efterladt i skovbunden til gavn for insekter og svampe.

Projektet skal også fortælle historien om sandflugten, som plantagen oprindeligt blev anlagt for at forhindre. Plantagen afgrænses i syd af en skovbevokset sandvold, som oprindeligt er et stort sandflugtsdige. Her har nationalparken og Naturstyrelsen fået ryddet opvækst i underskoven, så besøgende bedre kan opleve, hvor stort diget egentlig er.

Temastien forventes færdiggjort i løbet af 2022.

Læs mere på Nationalpark Kongernes Nordsjællands hjemmeside her