MTB spor i Rønhede og Vandet plantager

Thisted Kommune har politisk vedtaget at give anlægsmidler til en projektide om henholdsvis nyanlæg og opgradering af et MTB spor i henholdsvis Rønhede og Vandet plantager

Naturstyrelsen Thy har 3 MTB spor i Thisted Kommune, som nu i en årrække er blevet opgraderet og vedligeholdt af frivillige organiseret under Thy Sporlaug. De 3 MTB spor er placeret rundt om Vandet Sø i henholdsvis Vilsbøl, Vandet og Tvorup plantager.

Thisted Kommune har netop fra politisk side vedtaget at man ønsker at gå mere aktivt ind i at støtte op om MTB kulturen i Thisted Kommune og kommunen har bevilget en halv million kr. til nyanlæg af et MTB spor i Rønhede Plantage, samt yderligere en halv million kr. til opgradering af MTB sporet i Vandet Plantage.

Vi er fra Naturstyrelsens side rigtigt glade for, at der nu også er kommet lokal politisk interesse for MTB sporene i Thisted Kommune

fortæller forstfuldmægtig Morten Brown Stummann Fra Naturstyrelsen Thy og fortsætter:

Med hensyn til et nyt spor i Rønhede Plantage er det vigtigt at et MTB spor kan forenes med naturværdierne i plantagen. Derfor har vi iværksat et grundigt screeningsarbejde for at kortlægge dette. Derudover er det vigtigt at borgerne i Bedsted by byder projektet velkommen, og derfor vil vi lave en høring i lokalmiljøet før et endeligt MTB spor vedtages. Til sidst, men ikke mindst, vil vi sikre at det lokale MTB miljø bliver inddraget i anlægsarbejdet, således at et evt. MTB spor vil blive anlagt i deres ånd.

En opgradering af MTB sporet i Vandet Plantage skal ligeledes screenes, således at det sker med respekt for natur- og kulturværdierne, og Thy Sporlaug vil blive inddraget i designfasen.

MTB er en sport i stor vækst. Det mærker vi også i Thy. Gode MTB-spor er vigtige for at understøtte idrætten. Sporene benyttes af rigtig mange og forskellige brugere – både medlemmerne i kommunens cykelklubber, men i høj grad også af selvorganiserede brugere. På vegne af idrætslivet er jeg derfor rigtig glad for dette tiltag,

fortæller sektionsleder i Fritidsafdelingen ved Thisted Kommune Kristian Pilgaard

Selve anlægsarbejdet forventes påbegyndt i efteråret såfremt at det er muligt at anlægge med respekt for vores fælles natur og fortidsminder, samt at der er den nødvendige opbakning til projektet. Designfasen vil blive iværksat hurtigst muligt, da placering, opbygning m.v. af MTB sporet skal medtages i screeningerne og myndighedstilladelserne til et evt. MTB spor.
Yderligere oplysninger:
Forstfuldmægtig Morten Brown Stummann, Naturstyrelsen Thy, e-mail: Obfuscated Email; tlf. 22 22 16 50.

 • Grådal Fiskerbod

  Grådal, en vestjysk fiskerbod

  26-02-2021

  Et spændende kulturminde ved den jyske vestkyst, istandsat og tilgængeligt for publikum.

 • 10 alternativer til Den Genfundne Bro

  23-02-2021

  Den Genfundne Bro over Gudenåen ved Brædstrup er en kæmpeattraktion. Det populære udflugtsmål tiltrækker så mange besøgende, at Sydøstjyllands politi i weekende..

 • Træer ved Hammersholm bliver gjort gamle før tid

  23-02-2021

  I Nørreskoven ved Hammersholm arbejder Naturstyrelsens skovarbejdere i øjeblikket på såkaldt veteranisering af træer. Det skal skabe flere levesteder for dyr og..

 • OBS OBS. Kviksand ved Bøgsted Rende

  19-02-2021

  Der er opstået et større område med kviksand ved udløbet af Bøgsted Rende mellem Klitmøller og Vorupør, Thy. Smeltevand har været med til at danne en sø på stra..

 • Naturpleje på is

  18-02-2021

  Den seneste tids vintervejr har åbnet en unik mulighed for naturpleje ved Syvårssøerne i Frederikshåb Plantage

 • Find de skjulte perler i naturen – Vindum Skov

  17-02-2021

  Flere mennesker vil ud i naturen under corona-pandemien, og det ses tydeligt både i naturen og ved p-pladserne.

 • Vinterferietip: Fire gode gåture nær Silkeborg

  17-02-2021

  Brug Vinterferien på en lille gåtur i naturen. Silkeborg Kommune, DGI Midtjylland, SMT Walk og Naturstyrelsen præsenterer fire små afmærkede gåture i naturen næ..

 • Find de skjulte perler i naturen – Kjællinghøl

  16-02-2021

  Flere mennesker vil ud i naturen under corona-pandemien, og det ses tydeligt både i naturen og ved p-pladserne.

 • Juelstrup Sø - tilladt at færdes på isen

  JUELSTRUP SØ RUNDT eller på ISEN.

  14-02-2021

  Lige nu er der mulighed for at stå på skøjter, tage en vandretur rundt om Juelstrup sø eller besøge hundeskoven.

 • Færdsel på isen

  12-02-2021

  De isdækkede søer i skovene omkring Silkeborg frister mange, som gerne vil ud på isen i det flotte vejr. Færdsel på isen på Naturstyrelsens arealer sker på eget..

Søg i arkivet