10 alternativer til Den Genfundne Bro

23-02-2021

Den Genfundne Bro over Gudenåen ved Brædstrup er en kæmpeattraktion. Det populære udflugtsmål tiltrækker så mange besøgende, at Sydøstjyllands politi i weekenden, anbefalede folk at finde alternative steder pga. coronarestriktionerne. Vi har samlet 10 forslag til naturskønne udflugtsmål i nærheden.

De kendte turistattraktioner i naturen er besøgte som aldrig før. Det giver trængsel på P-pladserne, og man oplever at dele oplevelsen med mange andre, der opsøger det samme naturområde.   

I idylliske omgivelser med udsigt til Gudenåen nær Brædstrup ligger en helt unik turistattraktion i form af Den Genfundne Bro, som var dækket af en dæmning i 85 år, men gravet fri og restaureret i 2014. I dag tiltrækker den røde stålgitterbro store flokke af besøgende.

De mange gæster ved Den Genfundne Bro har fået Politiet til at anbefale folk at opsøge andre steder, på grund af COVID-19 restriktionerne.

Der findes heldigvis rigtig mange andre gode naturoplevelser i køreafstand fra Den Genfundne Bro, hvor der er god plads. Naturstyrelsen peger på 10 alternative udflugtsmål:

Vestbirk Vandkraftværk 

Kun 750 meter fra Den Genfundne Bro ligger Vestbirk Vandkraftværk, som er det oplagte udflugtsmål, hvis man søger skønne naturomgivelser blandet med historiske bygningsværker. Selve vandkraftværket har ikke åbent for offentligheden, men der er opstillet en udstillingspavillon, der indeholder information om områdets spændende kulturhistorie og de mange naturoplevelser ved Gudenåen.

Slaggård banke

Syd for Den Genfundne Bro og øst for Gudenådalen ligger et kuperet område præget af bakkekamme med store gravhøje på toppen. Området giver en fin udsigt over landskabet og man fornemmer historiens vingesus. Området er offentligt tilgængeligt, og der er bord/bænkesæt og infotavler nær bakken.

Rugballegård skov/Åbjerg skov

Gå på en tidsrejse i Rugballegård Skov. Rugballegård Skov er et skovrejsningsprojekt, hvor de første træer blev plantet i 2014, og til foråret udvides skoven fra 100 til 170 hk. Du kan med egne øjne nå at opleve overgangen fra det helt åbne land til en ung skov - og hvordan den på sigt vil vokse sig til de gamle træer man møder i Åbjerg Skov. Med sin beliggenhed op ad Åbjergskoven og Bygholm Sø kommer Rugballegård Skov til at udgøre en vigtig del af et større, sammenhængende og meget varieret skov- og naturområde lige ved Horsens bygrænse.

Hampen Sø

Hampen Sø er en naturperle i det midtjyske, som er en af Danmarks reneste badesøer. Omkring Hampen Sø er der rige muligheder for at opleve den enestående natur eller man kan gøre et stop ved naturlegepladsen.

Velling Skov 

Velling Skov er enestående ved at have landets største bevoksning af 250- 300 årige bøge, som får lov at stå urørt hen. Her kan du få en fornemmelse af, hvordan skovene så ud, dengang der fandtes urskov.

Gludsted Plantage

Gludsted Plantage er en af de største plantager i Danmark med 34 km² nåletræer, hede og moser. Her er der masser af plads og gode chancer for at se krondyr eller høre lærkens sang, som er et af de tidligste forårstegn man kan møde i naturen lige nu.

Harrild Hede

Harrild Hede og Nørlund Plantage ligger vest for Den Jyske Højderyg i et stort set øde område. Det varierede og øde hedelandskab byder på store vidder og højt til loftet. Med start fra Naturcenter Harrild Hede på Fasterholdtvej 36, 7330 Brande, er der masser af gode muligheder for at udforske området.

Boller skovene 

Ved Horsens Fjord og Boller Slot ligger Boller Skovene, som er et stort natur- og skovområde, der venter på at blive udforsket. Skovene omkring Boller Slot ligger spredt, så man kan fordele sig i området. Boller Skovene har ikke afmærkede vandreruter i de skove, der bærer Boller-navnet – altså Boller Nederskov og Boller Overskov. Ved slottet i Boller Nederskov er det oplagt at gå gennem parken og langs med Horsens Fjord.

Sebberup Skovene 

Ny Sebberup Skov er på ca. 75 hektar med en spændende blanding af skov, søer og lysåbne arealer. Skoven er plantet i 1999, og består overvejende af løvtræer, med eg og bøg som de mest udbredte arter. I skoven kan der tages et velfortjent hvil ved shelteret, eller gå en tur gennem arboretet, som med sine 50 hjemmehørende træer og buske, viser et godt udsnit af vore danske arter.

Uldum Kær 

Uldum Kær er et stort indlandskær omkring Gudenåen mellem Uldum og Tørring. Kærområdet har et samlet areal på ca. 1200 ha og er opdelt i en række mindre kær. Tæt på parkeringsområdet findes opholdsarealer med fugletårn, handicaptoiletbygning, borde/bænke, shelter og handicapvenlig fiskebro.

På Udinaturen.dk kan du læse mere om parkeringsmuligheder og andre faciliteter i områderne.