Færdsel på isen

09-02-2021

Det er tilladt at færdes på isen på de søer, der ligger inde i skovene; men det sker helt på eget ansvar.
Vi måler ikke tykkelsen på isen, så det er op til dig selv at vurdere, om isen kan bære.

Isen på Furesøen er ALDRIG sikker!

Naturstyrelsen sætter ikke skilte op, der fortæller om isen er sikker eller ej.
Selv om kommunerne åbner for færdsel på deres søer, er det ikke det samme som, at søerne inde i skoven også er sikre.

Brug din sunde fornuft - tag ingen chancer, hvis du er i tvivl!

Isen på de store søer som fx Bastrup Sø, Farum Sø og Furesøen anses aldrig at blive sikker at færdes på, bl.a. på grund af understrømme og de store dybder, som er årsag til at der dukker våger op, og at disse flytter sig med skiftende understrømme.

Færdsel på de store søer er forbudt, og det er kun Politiet, som kan ophæve dette forbud.