Grådal, en vestjysk fiskerbod

26-02-2021

Et spændende kulturminde ved den jyske vestkyst, istandsat og tilgængeligt for publikum.

Grådal Fiskerbod
Den nyligt istandsatte fiskerbod Grådal.

Fiskerhytterne var tidligere en integreret del af det kystnære fiskeri langs Vestkysten. Fiskerhytten Grådal ligger nu renoveret og i fin stand omgivet af klitter og en duft af tjære.

Naturstyrelsen har en partnerskabsaftale med lokale ildsjæle, som har lagt meget arbejde i at bevare og vedligeholde en af vestkystens gamle fiskerhytter, der ligger lige bag yderste klitrække i Kærgård Klitplantage.

Hytten bliver af partnerne stillet til rådighed for besøgende i Kærgård Klitplantage og findes lidt syd for den store båke, som står ude ved p-pladsen ved Kærgård Strand. En båke som også er en central del af det kulturhistoriske miljø på stedet.

Naturstyrelsens partnere i projektet er Thomas og Tine Sofie Højrup, hvis forældre Ole og Lotte Højrup i 1972 genopførte hytten Grådal på dens nuværende placering.

Det kan varmt anbefales at gæste stedet og fornemme datidens fiskerhytter. Vi appellerer til publikum om at passe godt på dette fine kulturminde, så stedet kan forblive åbent og tilgængeligt for alle.

Læs hele historien og se billederne fra livet omkring Grådal i årene fra 1966 til 2020.

Grådal gemmer sig inde bag de yderste klitrækker godt 500 m syd for sømærket ved P-pladsen ved Kærgård strand.

Kort der viser, hvor fiskerboden kan findes.