Find de skjulte perler i naturen – Vindum Skov

17-02-2021

Flere mennesker vil ud i naturen under corona-pandemien, og det ses tydeligt både i naturen og ved p-pladserne.

De kendte og populære steder i naturen er besøgte som aldrig før. P-pladserne er ofte fyldte og man oplever ikke længere at være alene i naturen, den må dele med alle de andre, der også søger ud for at gå eller på anden måde opleve naturen.

Der er dog rigtig mange ”skjulte” perler i naturen med masser af fine oplevelser. Naturstyrelsen Kronjylland vil i en lille serie pege på gode alternativer til de mange udflugter ud i naturen.

Vindum Skov med moser, brokgrave og enemærker

Begynd den godt 2,5 km lange tur i skoven ved parkeringsplads nr. 3. Følg den gule vandrerute ind i skoven.

Vindum Skov byder både på høje graner og gamle løvtræer i et kuperet terræn.

Turen fører dig forbi de to moser Store og Lille Filsø Mose. Begge moser har været tilplantet med graner, disse er nu fældet og man forsøger, at genskabe moserne, som vigtige naturtyper for en lang række sjældne arter.

Store Filsø Mose var tidligere tilplantet md graner, nu er den ryddet, men birketræer forsøger at erobre området.

Turen fortsætter gennem et område, der har det lidt sære navn Store Brokgrav. Brok skal ikke forstås i gængs forstand som noget man er utilfreds med, men brok er et gammelt navn for Grævling. Så brokgrave er et andet ord for grævlingegrave.

I sneen ses masser af spor efter krondyr, rådyr, ræv og hunde, men her kunne det godt være en grævling, der har været en tur ude af sit vinterhi.

Enemærker er områder, der før landboreformerne omkring 1800 var indhegnede arealer, der ikke indgik i den fælles jord, og hvor der kun var en ejer med retten til arealet. Normalt var det en herremand eller præsten, der havde sådanne Enemærker.

Synes du turen var for kort, så kan du evt. lige tage turen ud til Vindumstenen, der ligger på marken lige syd for skoven. Følge skiltene på den anden side af vejen lige over for p-pladsen.

Vindum Stenen ligger kun delvist frit fremme, derfor er der ingen, der nøjagtigt ved hvor stor den egentlig er. 

Vindum Stenen er en imponerende ledeblok, der vidner om hvordan isen fra Norge førte materiale med sig ned til Danmark for omkring 20 – 23.000 år siden.

Læs vandretursfolder for Vindum Skov.

Læs mere i den digitale guide for Vindum Skov.