MTB spor i Rønhede og Vandet plantager

12-02-2021

Thisted Kommune har politisk vedtaget at give anlægsmidler til en projektide om henholdsvis ny-anlæg og opgradering af et MTB spor i henholdsvis Rønhede og Vandet plantager

mtb

 

 

Naturstyrelsen Thy har 3 MTB spor i Thisted Kommune, som nu i en årrække er blevet opgraderet og vedligeholdt af frivillige organiseret under Thy Sporlaug. De 3 MTB spor er placeret rundt om Vandet Sø i henholdsvis Vilsbøl, Vandet og Tvorup plantager.

Thisted Kommune har netop fra politisk side vedtaget at man ønsker at gå mere aktivt ind i at støtte op om MTB kulturen i Thisted Kommune og kommunen har bevilget en halv million kr. til nyanlæg af et MTB spor i Rønhede Plantage, samt yderligere en halv million kr. til opgradering af MTB sporet i Vandet Plantage.

Vi er fra Naturstyrelsens side rigtigt glade for, at der nu også er kommet lokal politisk interesse for MTB sporene i Thisted Kommune

fortæller forstfuldmægtig Morten Brown Stummann Fra Naturstyrelsen Thy og fortsætter:

Med hensyn til et nyt spor i Rønhede Plantage er det vigtigt at et MTB spor kan forenes med naturværdierne i plantagen. Derfor har vi iværksat et grundigt screeningsarbejde for at kortlægge dette. Derudover er det vigtigt at borgerne i Bedsted by byder projektet velkommen, og derfor vil vi lave en høring i lokalmiljøet før et endeligt MTB spor vedtages. Til sidst, men ikke mindst, vil vi sikre at det lokale MTB miljø bliver inddraget i anlægsarbejdet, således at et evt. MTB spor vil blive anlagt i deres ånd.

En opgradering af MTB sporet i Vandet Plantage skal ligeledes screenes, således at det sker med respekt for natur- og kulturværdierne, og Thy Sporlaug vil blive inddraget i designfasen.

MTB er en sport i stor vækst. Det mærker vi også i Thy. Gode MTB-spor er vigtige for at understøtte idrætten. Sporene benyttes af rigtig mange og forskellige brugere – både medlemmerne i kommunens cykelklubber, men i høj grad også af selvorganiserede brugere. På vegne af idrætslivet er jeg derfor rigtig glad for dette tiltag

fortæller sektionsleder i Fritidsafdelingen ved Thisted Kommune Kristian Pilgaard

Selve anlægsarbejdet forventes påbegyndt i efteråret såfremt at det er muligt at anlægge med respekt for vores fælles natur og fortidsminder, samt at der er den nødvendige opbakning til projektet. Designfasen vil blive iværksat hurtigst muligt, da placering, opbygning m.v. af MTB sporet skal medtages i screeningerne og myndighedstilladelserne til et evt. MTB spor.
Yderligere oplysninger:
Forstfuldmægtig Morten Brown Stummann, Naturstyrelsen Thy, e-mail: Obfuscated Email; tlf. 22 22 16 50.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.