01-02-2021
Billede af Børneskoven i Vestermoseskoven

I Naturstyrelsen Fyn har vi blandet andet et samarbejdet med STU, som har et Skovhold. Skovholdet sikre at de elever som er trætte af at sidde i et klasselokale kan komme ud i den friske luft og få brugt deres energi. Ligeledes giver det også læren en mulighed for at se, hvordan den unge agere ved praktisk arbejde, hvor motiveret eleven er, og om gejsten kan holdes, selvom det til tider kan være både hårdt og ensformigt arbejde eleven udfører.
Eleverne får en oplevelse af, at det arbejde de gør, gør en forskel, man kan se et synligt resultat, og forbipasserende bemærker og kommenterer at de unge gør et godt stykke arbejde og at de er glade for at skoven igen ser pæn ud, så bliver de unge stolte og får fornemmelse af at de faktisk gør en forskel.

I Naturstyrelsen Fyn er vi glade for samarbejdet, som senest har været en udskiftning af pælene i Børneskoven i Vestermoseskoven ved Ejby. Børneskoven startede i 1999, da den daværende borgmester Claus Hansen var meget optaget af at skabe folkelighed i forbindelse med, at den nye skov, blev etableret. Derfor fik kommunen aftalt, at der blev etableret en børneskov. Skoven blev langsomt plantet til over en årrække, ved at de familier, der havde bragt børn til verden i kommunen fik tilbud om at plante et træ ved næste års børneplantning. Den smukke tanke fandt dyb klangbund hos de nybagte forældre, som mødte talstærk op.

Et par af eleverne på Skovholdet er født i Ejby kommune, og kunne derved finde pælen for deres eget fødselsår og selvfølgelig skifte den – det gav motivation til arbejdet. En stor tak skal lyde til Skovholdet som bestod af Magnus, Magnus, Jonas, Birgit, Louise, Frederik, Christina og Emil. Nedenstående billeder er fra udskiftning af pæle i Børneskoven.

Ud over Børneskoven har Skovholdet også hjulpet med følgende opgaver Naturstyrelsen:

Fjernelse af gyvel på Klakkebjerg og ved Røjle klint, vedligehold af trappen på Røjle klint, malerarbejde, udskiftning af pæle, beskæring og klipning af træer og buske i Hundeskoven, reparation af hegn i hundeskoven, fjernelse af strandroser på Flyvesandet, bekæmpelse af bjørneklo mm.

Vi ser frem til endnu et år med et godt samarbejde.

Billeder af Skovholder i Ejby Vestermoseskov

  • Birgit & Louise

  • Christina

  • Emil

  • Frederik

  • Jonas

  • Magnus

  • Magnus K