Tiltag skal øge tryghed omkring kvægfolde på Helgenæs

05-02-2021

Naturstyrelsen vil i den kommende tid tilpasse kvægfolde på Helgenæs for at øge trygheden blandt områdets mange besøgende. Samtidig øger Naturstyrelsen informationen om, hvordan man færdes sikkert i indhegninger med græssende dyr.

Flere låger, nye stier uden for foldene og ”øer” inde i foldene er blandt de tiltag, som Naturstyrelsen vil etablere i løbet af foråret i det statslige naturområde ved Sletterhage på Helgenæs. Samtidig vil Naturstyrelsen sætte flere skilte op med gode råd til, hvordan man skal færdes blandt de græssende dyr, så man trygt kan gå en tur i indhegningerne. Ændringerne sker efter en ulykke sidste år, hvor en kvinde blev kvæstet af kreaturer, der jagtede en løs hund.

”Vi er meget kede af, at der er sket en tragisk ulykke. Siden ulykken har vi fået en del henvendelser fra borgere, der gerne vil kunne gå uden for indhegninger. Vi er altid lydhøre over for brugernes ønsker, og har naturligvis også spurgt os selv, om vi kan gøre endnu mere for at sikre trygge forhold for de besøgende. Derfor tilpasser vi nu stisystemerne og indhegningerne,” siger skovrider Peter Brostrøm, Naturstyrelsen Kronjylland.

Forbedringerne har været drøftet med en lokal gruppe. Der har også været ønsker om at holde stranden fri for græssende dyr, men det ønske kan Naturstyrelsen ikke forene med den nødvendige naturpleje af området. Dyrene er gode for den specielle flora og fauna i området – ikke mindst på skrænterne langs kysten, og derfor indgår stranden fortsat i indhegningen. Alle er fortsat meget velkomne til at gå en tur i indhegningerne, hvor man trygt kan gå, så længe man tager de nødvendige forholdsregler.

”Det er sikkert at færdes blandt dyrene, så længe man tager de nødvendige forholdsregler og holder god afstand. Også selvom det måske kræver, at man skal gå en omvej. Har man sin hund med, skal man være ekstra påpasselig, og den skal holdes i kort snor,” understreger Peter Brostrøm.

Dyrene, der går i indhegningerne, er over en lang årrække fremavlet til at være rolige, sejlivede, nøjsomme og selvhjulpne ved kælvninger. De bliver ikke fodret, og viser ikke interesse for mennesker, og registreres der opsøgende eller aggressive dyr, så bliver de fjernet fra flokken.

Fem tiltag på vej

Kort der viser hvordan man skal færdes i kreaturfoldene på Sletterhage.

1. Flere stier uden for foldene

Som supplement til de eksisterende stier uden for foldene, bliver der etableret et par nye strækninger, hvor man kan gå uden for foldene. Samtidig bliver de eksisterende stier gjort mere tilgængelige.

2. Øer inde i foldene

Der skal etableres et par mindre indhegninger inde i de store folde. Her kan man gå ind i et område, hvor dyrene ikke kan komme ind.

3. Nye sluser

Der etableres flere såkaldte sluser, som den der i forvejen er etableret i Klægbjergfolden. Det vil sige, at visse stieforløb frahegnes, så der kun er kortere passager inde i folden. Besøgende kan vælge at følge disse stier, når man vil passere en fold, så man nemt kan overskue den korte strækning, som man skal passere.

4. Flere låger

Der etableres et antal nye ind-og udgange i foldene. Det skal sikre bedre adgangsforhold og flere muligheder for at planlægge en tur rundt i området. Det gør det også lettere at gå en omvej, hvis kreaturerne spærrer den låge, man havde planlagt at gå igennem.

5. Mere information

Der bliver sat flere informationsskilte op, der tydeligt gør opmærksom på, at der er græssende dyr i området, og formidler de råd, man skal følge for at færdes sikkert blandt dyrene. Der bliver også sat skilte op, der viser de alternative stiforløb uden for indhegningen.

 

Gode råd til dig, der vil beskytte dig selv bedst muligt, når du færdes i indhegninger

  • Hold altid god afstand til dyrene - især når du færdes alene, med hund eller med børn.
  • Vær særlig opmærksom, hvis du har hund med. Dyrene kan instinktivt reagere aggressivt mod hunde, hvis de føler sig utrygge - hold derfor altid din hund i kort snor. Eller lad være med at tage hunden med.
  • Bevæg dig roligt og uden høje lyde gennem indhegningen, uanset om du går, cykler elle rider.
  • Gå aldrig mellem voksne dyr og unger.
  • Al færdsel i naturen sker på eget ansvar.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.