Naturpleje skal hjælpe truet blomst

11-01-2021

Den sjældne blomst melet kodriver trives bedst i varme og sollys. Derfor bliver et mindre skovstykke ved Ølene nu gjort lysere.

Melet kodriver. Foto: Tino Hjorth Bjerregaard, Naturstyrelsen Bornholm.

Tirsdag begynder skovarbejdere fra Naturstyrelsen Bornholm samt en entreprenør at arbejde i et lille stykke skov i den østlige ende af Ølene. Her bliver underskoven tyndet ud, og mange af de større træer fældes, får kappet toppen af, eller bliver ringet, så de med tiden går ud. Det sker først og fremmest for at forbedre forholdene for den sjældne blomst melet kodriver.

Melet kodriver er optaget på den danske rødliste i 2019. Det vil sige, at det vurderes, at arten er i fare for at uddø. I Danmark findes arten kun 3 steder på Sjælland og en del steder på Bornholm, mest langs klippekysten på Nordbornholm og Østbornholm. Ølene er et af de eneste steder i Bornholms indland, hvor planten stadig findes. Her vokser den på et lille areal i et nordvendt skovbryn i den østlige ende af fuglereservatet. Men her er den nu ved at blive fåtallig. I 1992 blev der talt 390 planter, og ved den seneste optælling i 2020 var antallet kun 41.

Man ved fra forskningen, at arten trives bedst i varme og er meget lyskrævende, så en del af forklaringen på tilbagegangen er formentlig, at skoven syd for voksestedet er blevet højere og tættere, og derfor skygger for solen en stor del af dagen. Det problem løses nu ved, at skoven gøres lysere. Ud over melet kodriver vil naturplejen også gavne mange af de andre særlige planter som findes i området: Vibefedt, tvebo-baldrian, kødfarvet gøgeurt og pyramide-læbeløs.

Det er ikke meningen, at de fældede træer fjernes fra området – træer og trætoppe lægges i bunker, som vil blive til skjulesteder for padder og smådyr samt småfugle som fx gærdesmutte. De træer der ringes, det vil sige at barken skæres igennem hele vejen rundt om stammen, vil med tiden gå ud og blive levesteder for svampe og for insekter, som spætter kan få glæde af.

Også på et stykke langs cykelvejen vest for Ølene bliver der kappet toppe af træer. Her sker det især for at forbedre levevilkårene for den fredede orkide bakke-gøgelilje.

Arbejdet foregår på denne tid af året for at påvirke Ølenes rige fugleliv mindst muligt.

Foto viser en eng ved et skovbryn, med mange pinde i jorden. Hver pind viser, hvor der er fundet et eksemplar af melet kodriver.

Optælling af melet kodriver i 1992, hvor man talte 390 planter. Skoven bestod dengang mest af lave fyrretræer. Foto venligst udlånt af Finn Hansen.

Billede viser samme område som ovenstående billede, 28 år senere. Nu er der væsentligt færre pinde ved eksemplarer af blomsten, og skoven er blevet højere og kaster skygge over engen.

Foto fra optælling i sommeren 2020, hvor der taltes 41 planter. Som man kan se, er skoven blevet højere og består nu af løvtræer og rødgraner, der skygger for voksestedet. Foto: Tino Hjorth Bjerregaard, Naturstyrelsen Bornholm.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.