Etablering af hundeskov i Lerskov Plantage

05-01-2021

Et lokalt forankret samarbejde mellem Genner Lokalråd og Naturstyrelsen Sønderjylland.

Naturstyrelsen Sønderjylland, vil med den månedlige nyhed i 2021, rette fokus på de forskellige samarbejder, med lokale ildsjæle og frivillige foreninger, som Naturstyrelsen indgår i. Artikelserien skal bidrage til at skabe en bevidsthed hos læserne, om at Naturstyrelsen er åben for samarbejde og gerne indgår i dialog om projekter og idéer på statens arealer.

Idéen og samarbejdet opstår

”Som ny i bestyrelsen for Genner Lokalråd i 2019, var et af mine helt store ønsker et område tæt på Genner, hvor min bedste ven og jeg kunne færdes frit. Det blev ret hurtigt tydeligt, at samme behov gjorde sig gældende hos mange andre i og uden for lokalområdet, derfor gik vi i Genner Lokalråd, i gang med at undersøge mulighederne” – fortæller Mette Kjer fra Genner Lokalråd.
Genner Lokalråd henvendte sig til Naturstyrelsen Sønderjylland, med deres ønske om en hundeskov. Naturstyrelsen arbejder bl.a. for at understøtte og udvikle friluftslivet i Danmark, og derfor var det oplagt at indgå i et samarbejde med Genner Lokalråd. Efter en fælles afstemning af interesser og forventninger til projektet, faldt valget på et mindre areal i Lerskov Plantage. På arealet havde der bl.a. tidligere været en ejendom, Lerskovhus, men efter nedrivning i 2019 havde arealet blot ligget hen.

hundeskoven i Lerskov Plantage besigtigesFoto: Mette Kjer fra Genner Lokalråd følger løbende etableringen af hundeskoven. Siden starten 2019 har hun arbejdet med etablering af en hundeskov i lokalområdet, og kan nu øjne realiseringen.

Fra tanke til handling

Der blev indgået en partnerskabsaftale mellem Naturstyrelsen Sønderjylland og Genner Lokalråd. Partnerskabsaftaler tilstræber at afspejle aktuelle lokale behov, så længe de falder inden for de værdier og rammer som Naturstyrelsen arbejder med. Derfor stilles der ofte krav til; placering, udseende, materialevalg, finansiering og vedligehold. Det er også i partnerskabsaftalen at rammerne for samarbejdet bliver fastsat.

Godt samarbejde kræver gennemsigtighed, og en forståelse fra begge parter af, hvori værdien i projektet ligger for den anden part. Og netop forståelse og løbende dialog har været helt central for det gode samarbejde omkring hundeskoven i Lerskov Plantage.

”Vejen fra tanke til handling er en lang proces, og til februar 2021 har projektet fra start til slut varet i to år.” fortæller Mette Kjer og fortsætter: ”Der er utrolig meget administrativt; drøftelser i bestyrelsen, møder, forespørgsler, fondssøgning, indhentning af tilbud, aftaler, kontrakter, budgetter, mailkorrespondance, telefonaftaler, kontroller, regnskaber, opfølgninger mv., som til sidst skal ende med et godt, færdigt resultat. Det har været en meget lang proces, men da først finansieringen var på plads, gik det stærkt.”
Genner Lokalråd har formået at rejse finansiel støtte til hundeskoven, med midler fra LAG i Sønderborg-Aabenraa og Aabenraa Kommunes Bæredygtighedspulje.

Hundeskovens endelige etablering

Hundeskoven i Lerskov Plantage er etableret med en parkeringsplads ud mod Tingvej, derudover er der lavet en mindre hvalpe- og småhundsindhegning inde i den 2,5 ha. store indhegnet hundeskov. Der vil også blive placeret et par naturlige og primitive balanceredskaber til hundene. Så der burde være plads til alle hundeejere uanset behov i den nye hundeskov.

Kort over hundeskoven
Kort: Overblik over det indhegnede areal for den nye hundeskov i Lerskov Plantage. Der er mulighed for at parkere ude ved Tingvej, og herfra kan hundeskoven tilgås af de 3 markerede klaplåger. Klik på kortet for stor udgave.

Der skulle egentligt have været en officiel indvielse af arealet, men som så meget andet i denne Corona-præget tid, er det for nuværende ikke hensigtsmæssigt. I stedet opfordre Naturstyrelsen Sønderjylland og Genner Lokalråd til at man laver en personlig indvielse ved planlægge en tur til Lerskov Plantage, og selv slå lågen op til hundeskoven og gå en tur rundt på arealet med sin hund.