Se planen for det nye skovlandskab på bakkerne ved Geding

15-01-2021

Til foråret vokser Geding Skov nær Aarhus til 70 hektar. Skoven skal beskytte områdets drikkevand og skabe nye rammer for natur- og friluftsoplevelser. Nu er hele planen for skovrejsningen klar.

Udsigt ned over Geding-Kasted Mose og hele vejen til Mols Bjerge. Foto: Anders Busse Nielsen

Planerne for udvidelsen af Geding Skov er klar, og anlægsarbejdet sættes i gang i foråret. I 2015 etablerede Naturstyrelsen de første 24 hektar af Geding Skov, som udvides til 70 hektar i 2021.

Det nye skovrejsningsareal ligger på det store bakkedrag omkring Geding Landsby nordvest for Aarhus, hvor det indpasser sig i den markante tunneldal, så skoven kommer til at bidrage positivt til landskabets karakter og understøtter udviklingen af varieret natur og friluftsliv i området.

Planen for skovrejsningen er baseret på viden fra kortlægning af arealet, ønsker fra naboer og fremtidige brugere, projektets økonomi, gældende arealbindinger og lovgivningsmæssige rammer.

Læs projektbeskrivelsen for udvidelsen af Geding Skov

Gå på opdagelse i 3D-modellen af skovlandskabets udformning (skal åbnes i chrome) 

Nu sendes planen i offentlig høring fra den 15. januar og fire uger frem. Høringssvar skal være Naturstyrelsen Søhøjlandet i hænde senest dem 12. februar på mail Obfuscated Email. Efterfølgende vil høringssvarene blive offentliggjort sammen med Naturstyrelsens bemærkninger. Hvis du ikke ønsker dit svar offentliggjort, skal du gøre opmærksom på det i dit høringssvar.

Tal og fakta

  • I en årrække har Naturstyrelsen rejst nye bynære skove i samarbejde med Aarhus Kommune og Aarhus Vand. Skovrejsningen kombinerer beskyttelse af vigtige drikkevandsressourcer med udvikling af nye store bynære skov- og naturområder og dermed mere plads for naturen, naturoplevelser og andre former for friluftsliv
  • Aarhus Vand har betalt 50 procent af omkostningerne til jordkøb ved Geding, mens Aarhus Kommune og Naturstyrelsen hver har bidraget med 25 procent
  • Det er Naturstyrelsen, der bliver ejer og afholder alle udgifter til at anlægge skoven og den fremadrettede udvikling af områderne
  • I forbindelse med udvidelsen af Geding Skov plantes der 75.000 træer og buske. De mange træer og buske plantes som en ”folkeskov” i samarbejde med Growing Trees Network Foundation. Alle træer og buske der plantes i Geding skov doneres af Interflora

Kontakt

Projektleder Anders Busse Nielsen, Naturstyrelsen Søhøjlandet, mobil: 51 33 06 92, mail: Obfuscated Email