Silkeborgskovene er populære blandt mountainbikere

29-01-2021

Silkeborgskovene giver unikke muligheder for alle slags natur- og friluftsoplevelser. Nye tal viser, at skovenes mountainbikespor er flittigt besøgt under corona-krisen. Erfaringen er, at når retningslinjerne for mountainbiking overholdes, mindskes mulige gener for naturen og blandt de øvrige skovgæster.

Mountainbikesporten er steget voldsomt i popularitet. Flere og flere hopper på mountainbiken, når pulsen skal op, viser nye opgørelser over aktiviteten på mountainbikespor i satsskovene. Silkeborgskovene er ingen undtagelse. Her viser målinger af udvalgte tællere på sporstrækninger i bl.a. Vesterskoven, at trafikken er steget med 42 procent fra 2019 til 2020 i perioden fra marts til og med juli.

-          Der er rigtig mange mountainbikere, som benytter sig af de veletablerede spor i Vesterskoven og Nordskoven. Hos Naturstyrelsen Søhøjlandet er vi glade for at kunne understøtte denne brugergruppe, og langt de fleste dyrker deres aktivitet under hensyntagen til naturen og andre brugere, siger skovfoged Thorbjørn Nørgaard fra Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Naturstyrelsen har fokus på gode friluftsoplevelser i samspil med naturen, og der kan både tages hensyn til friluftsliv og naturværdier. Mountainbikesporenes forløb er for eksempel anlagt med fokus på såvel hensyn til benyttelse som beskyttelse, idet sporene medvirker til at kanalisere trafikken ud på de afmærkede MTB-spor, så sammenstød mellem MTB’ere og andre brugergrupper minimeres langt hen ad vejen. Det er dog ikke altid nok.

-          Men med den øgede trafik oplever vi desværre også et stigende problem med MTB-kørsel i skovbunden, uden for de etablerede spor. Denne form for kørsel har en negativ effekt på naturen og andre skovgæsters oplevelse - og så er den i øvrigt forbudt - så vi vil gerne opfordre til at stoppe denne adfærd og kun benytte de afmærkede MTB-spor, som netop er bygget til formålet, fortsætter Thorbjørn Nørgaard.

Naturstyrelsen har i samarbejde med bl.a. DGI, Friluftsrådet og Danmarks Cykle Union opstillet et MTB-kodeks, som alle MTB kørere opfordres til at følge. 

Brugerinddragelse fra begyndelsen

Naturstyrelsen har allerede i opstartsfasen af de permanente MTB-sporbyggerier indgået i dialogmøder med borgere, frivillige, klubber og sporbyggere for at afstemme forventninger og minimere konflikt mellem MTB-brugere og andre brugergrupper. Under corona-perioden har disse møder været sat på standby, men genoptages så snart det igen er forsvarligt at mødes. Formålet med et dialogmøde er at få et samlet billede af udfordringerne og i fællesskab finde løsninger på problemerne, inden de opstår, som for eksempel i form af uhensigtsmæssig kørsel i skoven.

Lukker uautoriserede spor

Siden arbejdet med de faste spor begyndte, har mængden af ikke-afmærkede spor i skovbunden-, såkaldte piratspor, været dalende, hvilket netop var et af formålene med de faste spor skabt gennem mange frivillige arbejdstimer. I den senere tid har Naturstyrelsen desværre oplevet, at der igen opstår piratspor i skovbunden, på skrænter og andre ikke ønskede steder. Det kan både skade naturværdierne i området og genere andre skovgæster og er heller ikke tilladt. Derfor afspærres nogle spor med skilte med henvisning om at benytte de afmærkede MTB-spor og på den måde hjælpe til med at passe på naturen og vise hensyn til hinanden.

For at alle kan have samme mulighed for gode oplevelser i skovene kræver det imidlertid, at alle overholder de forholdsvis enkelte retningslinjer for al færdsel i naturen.  Det gælder alle typer aktiviteter – såvel den stille skovgæst, løberen, den ridende og cyklisten: Tag hensyn til hinanden.

Læs retningslinjerne for Naturstyrelsens mountainbiketilbud

Find MTB-ruter på Udinaturen.dk