Skred ved Bovbjerg – PAS PÅ!

29-01-2021

Ved Bovbjerg er et skred ved at nærme sig en cykel-/gangsti. Derfor er stien midlertidigt spærret.

Afspærringen af stien ved Bovbjerg. Foto: Naturstyrelsen

På kanten af Jylland ved Bovbjerg udgør en godt 40 meter høj klint overgangen til en smal strand og Vesterhavet. Langs klinten er anlagt en cykel-/gangsti, der er også er en del af Vestkyststien.

Der er i den seneste tid faldet megen nedbør, og det har, visse steder, gjort klinten ustabil. På ét sted vest for Bovbjerg Fyr er der i den seneste tid sket flere skred, og her er kanten af klinten nu kommet helt tæt på stien. Derfor har Naturstyrelsen spærret stien midlertidigt. Det er muligt - med forsigtighed - at passere afspærringen mod øst.

Dronofoto af skreddet. Bovbjerg fyr og afspærringen ses øverst. Foto: Per Sørensen, Kystdirektoretet

Naturstyrelsen vil følge udviklingen og arbejder på finde en alternativ løsning.

Eventuelle spørgsmål til skovfoged Jens Henrik Jakobsen, Obfuscated Email/20 31 11 80