Biomassehøst i paludikulturforsøget

09-07-2021

Forsøget med at dyrke i mere våd tørvejord i Store Vildmose er nået til næste stadie, hvor afgrøderne nu kan høstes.

Høst af strandsvingel og rørgræs

Interreg-projektet CANAPE har siden foråret 2020 testet, hvordan der kan dyrkes afgrøder på vådlagt, tidligere kartoffeljord. Demonstrationsforsøget omfatter dyrkningsforsøg med dunhammer og to typer af græs-arter, strandsvingel og rørgræs. 

På en tør og lun sommerdag midt i juni i år blev første slæt af græsserne gennemført. I et samarbejde med EU-projektet GO Grass anvendes en del af det høstede græs til udtræk af protein, som på sigt forventes at kunne erstatte en del importeret protein i eksempelvis dyrefoder. Det tørstof, der bliver tilbage efter udtræk af protein, indgår i et forsøg med udvikling af emballage. Dette forsøg er finansieret af projektet, SinProPack.

SEGES var med under høstarbejdet og har produceret en film, der meget fint beskriver processen og hvad paludikultur er. Filmen kan ses her