Græssende geder og får i Svanninge Bakker

06-07-2021
Svanninge før geder og får er udsat

Svanninge Bakker har igennem flere år været afgræsset med kreaturer. Nu får de selskab af geder og får i sommerhalvåret. Derfor er en del af hegnet den seneste tid blevet udskiftet, så det også passer til geder og får.

 

Det sker fordi vi i Naturstyrelsen vil mindske tilgroningen med birk, brombær og gyvel, fordi de skygger for de laverevoksende og sjældne overdrevsplanter som f.eks. gulaks, timian og tjærenellike. De senere års maskinelle rydning har ikke givet det ønskede resultat. Tilgroningen er værst på de stejle skrænter, som er meget ufremkommelige - men ikke for geder og får. Derfor startes nu forsøg med afgræsning med geder og får i en mindre delhegning i den nordlige del af Bakkerne. Derudover kan der blive etableret mindre flytbare delhegn i de centrale Svanninge Bakker.

 

Geder er effektive som kratrydder. De foretrækker alt over skulderhøjde, især gr0ve vækster som buske, mindre træer og brombær. Da gederne ikke spiser særlig meget græs og urter, vil der også blive brugt kvæg og får til afgræsningen. Hestebakken friholdes dog fra fåregræsning af hensyn til arealets artsrige og værdifulde plante- og insektliv. Kvæget får som hidtil lov til at græsse i hele området med særlig fokus på de mange våde naturarealer som kildevæld og rigkær, som især findes i den sydlige del ned mod Svanninge By.

 

De geder der vil blive brugt er en krydsningsrace af bl.a. dansk landrace. Dyrene er robuste og velegnede til naturpleje. Fårene bliver af racen Gute samt krydsningsfår, mens kvæget primært er af racen Galloway. På sigt forventes der at være 100-200 græssende geder og får. Derudover vil der være 20-30 helårsgræssende Galloway kvæg.

 

Som besøgende er du velkommen og har fortsat fri adgang til at færdes i Svanninge Bakker, også i den nordlige ende hvor gederne primært vil være. Dog er det vigtigt at huske at medbragte hunde skal holdes i snor, og at dyrene ikke må fodres.

 

Yderligere oplysninger:

Biolog Kasper Skjærlund, Naturstyrelsen Fyn. Tlf. 2383 1766. Email: Obfuscated Email