Bastion ved Hammershus er midlertidigt afspærret

25-06-2021

Naturstyrelsen har opsat en midlertidig afspærring ved en af bastionerne langs vestmuren på Hammershus. Det sker som en sikkerhedsforanstaltning, da der er faldet sten ud af muren.

Vestmuren set udefra. Foto: Naturstyrelsen.

Vestmuren på Hammershus er blevet overvåget nøje gennem årene, fordi der har været mistanke om, at muren kunne være i bevægelse. Målinger har hidtil ikke vist tegn på bevægelse i muren, men i år har Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen fundet flere sten, som er faldet ud af muren.

”Der er ikke noget, som tyder på, at muren er ved at falde sammen. Men for en sikkerheds skyld har vi fået en dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen til at afspærre en bastion ved Rævetårnet, mens vi undersøger muren og finder ud af, hvad der skal gøres ved den,” siger bygnings- og restaureringstekniker Rasmus Munch Marcher fra Naturstyrelsen Bornholm.

Der er også opsat et hegn på ydersiden af muren, for at hindre færdsel langs muren, der hvor der er faldet sten ned.

En sikring af vestmuren er ikke omfattet af den nuværende restaureringsplan, da der er tale om en meget kompleks opgave, hvis det viser sig, at hele muren skal sikres. Det vil kræve omfattende undersøgelser og planlægning, at gennemføre sådan en operation.

Rasmus Munch Marcher

Bygnings- og restaureringstekniker
Bornholm