Søborg Sø - Nu er vi nået til detaljerne

21-06-2021

Genopretningen af Søborg Sø er nu så langt, at vi skal i gang med en detailprojektering af projektet.

Hejre ved sø

Derfor  er der netop sendt en rådgivningsopgave i udbud. Det er en totalrådgivning, der omfatter detailprojektering, udbud af anlægsentreprise samt byggeledelse og fagligt tilsyn. Det er et EU-udbud, og der er frist for anmodning om prækvalifikation den 7. juli  og tilbudsfrist den 1. september 2021. Det fulde udbudsmateriale kan findes på : https://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer/2021/juni/udbud-naturgenopretningsprojekt-soeborg-soe/. Selve beskrivelsen af rådgivningsopgaven kan ses her.

Rådgiver skal bl.a. beregne de jordmængder og grus mm., der skal graves for at skabe vandløb til og fra søen samt etablere diger og stier. Derudover skal der findes løsninger til sikring af nogle bygninger og spildevandsanlæg mv. Der skal senere vælges entreprenører, som kan udføre anlægsarbejderne. Det forventes, at anlæggene kan gennemføres i 2022, og at søen, som planlagt kan fyldes med vand i 2023.

Søborg sø