Nu kan man i to hundeskove både lufte hund og se på fugle

07-06-2021

Netop nu er der kommet nye redekasser op i Naturstyrelsens hundeskove i henholdsvis Østerild Plantage ved Thisted og Sjørup Plantage ved Viborg.

Fuglekasse i Østerild

Initiativtagerne til projekterne er fugleinteresserede i DOF NVJ, som har mødt stor velvilje for sagen hos både Naturstyrelsen Kronjylland og Naturstyrelsen Thy, der har ansvaret for de to statslige hundeskove.

 

Formanden Poul Hald-Mortensen for DOF NVJ, der dækker det gamle Viborg Amt, fortæller, at han og bestyrelsesmedlemmerne, Christian Bøggild, Mønsted, og Thomas Thelle, Viborg, i de seneste weekender har sat knap 20 redekasser op i den nordlige halvdel i hver af de to indhegnede områder.

 

Formålet med projektet er at give fuglene nye redesteder samt at gøre publikum opmærksom på fuglenes tilstedeværelse.

I de fleste af nutidens plantager er der kun få eller ingen gamle og hule træer, så derfor hjælper vi de hulrugende fugle med disse holdbare redekasser, forklarer Poul Hald.

 

Redekasserne, som er fastgjort med søm af aluminium, der ikke skader træet eller savklinger, er hver især placeret i godt 3 meters højde og har på forsiden et entydigt nummer. 

Kasserne er fremstillet af såkaldt træbeton, som er et gennemprøvet, tysk produkt med en holdbarhed på mere end 50 år. Der er opsat redekasser med 3 forskellige størrelser af indgangshullet, hvilket sikrer mindre konkurrence mellem arterne.

 

De pågældende typer af redekasser har i Thy vist sig at kunne tiltrække fuglearter som musvit, blåmejse, sortmejse, spætmejse, rødstjert, stær og i sjældne tilfælde vendehals.

DOF´s bestyrelsesmedlemmer regner med efter hver ynglesæson at rense kasserne for redemateriale. Kasserne har nemlig i resten af sommerhalvåret vist sig attraktive for flagermus. Om vinteren benyttes kasserne også af mejserne til overnatning.

 

Det er vores håb, at publikum i de to hundeskove vil tage godt imod vores initiativ. Og vi håber senere i hver af de to hundeskove at vende tilbage med mere informerende materiale, der kan gøre hundeluftningen ekstra interessant,  slutter Poul Hald-Mortensen (mobil 2012 2085).