Sletterhage er ikke alene overdrev og kystskrænter, men også et blomsterhav.

10-06-2021

Skal du på tur og ikke ved hvor turen skal gå hen – så skal du næsten unde dig selv en oplevelse af de helt store – tag ud til det sydlige Helgenæs og gå en tur i det mest fantastiske landskab.

Lige nu står arealerne i fuld flor med blomstrende tjørn og en bred vifte af urter.

Både urter og buske står lige nu i fuldt flor!

Arealerne i det statsejede område er den naturtype, der kaldes overdrev, der er karakteriseret ved at være tørt og ofte næringsfattigt græsareal, som man typisk finder på bakkede arealer eller skråninger. Her vokser mest græsser, bredbladede urter og spredte buske af torne.

Kællingetand har besøg af en blåfugl - kan du få øje på den?

Selvom naturtypen kan opstå naturligt på f.eks. skrænter med meget erosion, er de fleste overdrevsarealer opstået som et resultat af lang tids græsning. Ved Klægbjerg foretager naturstyrelsen naturpleje med kreaturer. Dyrene går på arealet fra maj indtil de skal hjem til staldanlægget i Mols Bjerge en gang i efteråret.

Kreaturerne græsser arealet til gavn for de mange urter i området.

Plejen har afstedkommet en fantastisk blomstring på store del af arealerne. Ikke alene trives de mange forskellige plantearter på arealerne, det gør en lang række dyrearter også. De mange blomster er fødekilde for insekter, der igen er føde for både krybdyr og fugle.

 

En lille bestand af Tyndakset Gøgeurt har fundet egnet voksested i overgangen mellem kyst og skrænterne.

Plejeindsatsen styrker ikke alene planterne på overdrevene, men altså også den brede vifte af dyr, der knyttet til disse planter.

 

Vandretursfolderen for Helgenæs.

 

Naturguide for Helgenæs.