Invitation til skovvandring i Klinteskoven på Møn

02-06-2021

Klinteskoven skal være urørt skov. Nu er der en lejlighed til at blive klogere på, hvad det betyder og få mulighed for at komme med bemærkninger.

Klinteskov
Fotograf: Martin Vestergaard

Urørt skov skal fremme biodiversiteten, men skal også rumme os mennesker. Kom til skovvandring med drøftelser af, hvordan Klinteskoven som urørt skov kan give plads til alle hensyn. Du har mulighed for at gøre din mening gældende.

Mødested: P-pladsen ved Havrelukke på Stengårdsvej, find P-pladsen her: P-plads ved Havrelukke 

Tidspunkt: kl. 15. Varighed 2 – 3 timer.

Nogle af de vigtigste statsskove bliver over de kommende år udlagt til at fremme biodiversiteten. I Sydøstdanmark drejer det sig om Klinteskoven, Ulvshale Skov på Møn og Hannenov Skov på Falster.

Biodiversiteten er mangfoldigheden af planter og dyr. Særligt de sårbare og sjældne arter skal der gøres noget for. Mange af skovene får status af urørt skov, men de må gerne ”røres”, bare det er til gavn for dyr og planter. Naturen må plejes, men der må ikke tages træ ud med henblik på salg.

Skovene bliver fremover tilgængelige for offentligheden, præcis som de er nu. Men oplevelsen vil blive en anden. Der bliver større variation, flere gamle træer, hultræer, døde træer, skovlysninger mv.

Hent invitationen her: Invitation urørt skov