Skanseskiltene på Dybbøl Banke er blevet moderniseret

28-06-2021

I samarbejde med Historiecenter Dybbøl Banke har Naturstyrelsen sat nye skanseskilte op ved de danske skanser samt enkelte af de tyske på Dybbøl Banke.

Ny skanseskilt på dansk Skanse 4

”I forbindelse med 100 året for genforeningen, har Naturstyrelsen sat fokus på at opgradere området på Dybbøl Banke, siger skovrider Inge Gillesberg. ”De gamle skanseskilte havde ca. 30 år på bagen, så det har været en fornøjelse at få dem tidsmæssigt opdateret i både sprog og design”.
På de nye skilte vises der bl.a. gamle billeder fra skanserne, som hovedsageligt blev taget af preusserne efter slaget den 18. april 1864 samt nye stregtegninger af skanserne, som er blevet opdateret på baggrund af nyeste viden. Ud over en beskrivelse af selve skansens formål og konstruktion, er der også en lille fortælling fra et daværende øjenvidne. Som noget helt nyt, er der på skiltet en QR-kode, hvor man kan scanne sig til yderligere oplysninger og flere fortællinger.
Alle oplysninger om skanserne og alle øjenvidner er i øvrigt tilgængelige i Historiecenter Dybbøl Bankes nye web-app, der findes på:

På Dybbøl Banke står over 100 mindesten for soldater, der faldt i krigen 1864. Nu får besøgende mulighed for at lære mændene på stenene bedre at kende. Ved udvalgte mindesten opstilles en QR-kode, som besøgende kan scanne og læse mere, men alle sten er beskrevet inde i appen.
”Vi vil gerne give de døde soldater en stemme. Samtidig har vi har opdaget en masse interessante detaljer, som vi ikke var opmærksomme på før,” siger formidler Jens Jacob Beck. ”For eksempel kender vi nu premierløjtnant Hansen, der var blevet beordret til at blive på Als, men alligevel tog op på slagmarken dagen før stormen, hvilket kostede ham livet.”

For yderligere information:
Naturstyrelsen Sønderjylland: Inge Gillesberg, tlf. 7254 3563, mail: Obfuscated Email
Historiecenter Dybbøl Banke: Bjørn Østergaard, tlf. 7312 1721, mail: Obfuscated Email