Skovningsmaskiner i Sønderjylland

01-06-2021

Skovningsmaskinerne i Sønderjylland rykker til Bommerlund Plantage, Kelstrup Plantage, Årtoft-Torp Plantager og Rode Skov for at sikre træ til nåletræssavværkerne.

Naturstyrelsen skal sikre varetagelse af mange forskellige hensyn i forbindelse med skovninger fx hensyn til jordbunden, hasselmus, skiløbere, orienteringsløb, orkideer, grævling, fuglenes yngletid, omkostningseffektiv drift m.fl. Aktiviteter der forekommer på forskellige tidspunkter af året. Derfor planlægger Naturstyrelsen også skovningerne på nationalt plan fordelt over hele året, da det giver størst mulig fleksibilitet i forhold til at kunne imødekomme de forskellige hensyn.


Naturstyrelsen tager i sin arealdrift vidtgående hensyn til naturen, også ud over lovens krav. Sikringen af naturen varetages på Naturstyrelsens arealer gennem styrelsens retningslinjer for arealdriften, som bl.a. beskytter biotoper, kendte redesteder/ -træer og træer med spættehuller. Forud for skovningerne, er de berørte arealer således blevet gennemgået for synlige fuglereder. Kendte forekomster af levesteder/ -redesteder bliver registreret i et såkaldt pas-på-kort, så der kan tages de nødvendige hensyn under skovningen.

Der er tale om både skovning af hugstmodne træer, og almindelige tyndinger, hvor der udtages enkelte træer, og der vil fortsat være masser af træer på de pågældende arealer.