Forundersøgelse til klima-lavbundsprojekt i Sejersbæk Kog

01-05-2021

Naturstyrelsen har påbegyndt en forundersøgelse, der skal belyse mulighederne for at gennemføre et op imod 690 ha stort klima-lavbundsprojekt i Sejersbæk Kog nordøst for Højer.

Forundersøgelsen skal bl.a. afdække om der er lodsejeropbakning til projektet. Projektet er et led i Regeringens klimapolitik, som skal reducere udledningen af drivhusgasser til atmosfæren, og dermed hjælpe med at begrænse de forventede klimaforandringer.

Sejersbæk Kog er et stort sammenhængende og lavtliggende område afgrænset af diger og randkanaler. Her er fortsat store områder med kulstofrige lavbundsjorde. som når de dyrkes i omdrift bidrager til CO2-udledningen til atmosfæren. Projektets virkemidler i Sejersbæk Kog vil være at udtage lavbundsjord fra omdrift og hæve vandstanden. Efterfølgende må arealerne ikke pløjes, men normalt vil der kunne ske afgræsning eller høslet.

Forundersøgelsen skal bl.a. afdække, om der er lodsejeropbakning til projektet. Lodsejerne er ved at blive kontaktet af medarbejdere fra Naturstyrelsen Vadehavet, hvor der i forlængelse af en skriftlig orientering er mulighed for at stille spørgsmål og høre mere omkring projektet.

Derudover skal forundersøgelsen afdække de biologiske, tekniske og hydrologiske forhold, så der er et tilstrækkeligt oplyst grundlag til at vurdere om projektet kan realiseres.

Det er hensigten, at der før sommerferien sendes et nyhedsbrev ud til lodsejere og at der i andet halvår 2021 afholdes et orienteringsmøde for lodsejere, hvor Naturstyrelsen Vadehavet vil fortælle mere om mulighederne i projektet.

Bent Rasmussen

Skovrider
Naturstyrelsen Vadehavet

Naturprojekter

Vådområde-, skovrejsnings- og andre naturprojekter. Naturstyrelsens naturprojekter værner om Danmarks natur.

Se alle naturprojekter her

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.