28-05-2021

Hvorfor er hjortene i Dyrehaven aggressive over for hunde og deres ejere i denne tid?

Hvert år får vi i Naturstyrelsen henvendelser fra hundeluftere i Dyrehaven, som er blevet angrebet eller har følt sig truet af hinder (hunhjorte). Hjortene kan være meget nærgående og ligefrem rejse sig på bagbenene og sparke ud med forbenene, mens de forfølger hunde og de menneskene, der er med.

En årvågen hind med sin kalv

”Her i maj og juni er det tiden, hvor vi har små kronkalve liggende i skjul i Dyrehaven, og hvor hinderne passer på deres kalve og derfor går efter folk med hunde - også hunde i snor. Baggrunden er, at flere hinder har oplevet, at deres kalve har været i fare for eller er blevet jaget af hunde, og hinderne, kalvenes mødre, husker godt og har skarpe klove, som de sparker med, når de føler sig truet”, fortæller Torben Christiansen, skovfoged og skytte i Dyrehaven

Ofte ligger kalven gemt i det høje græs, mens hinden græsser i området samtidig med, at hun holder et skarpt øje med eventuelle farer. Hjorten opfatter hunden som en ulv, og hun vil forsvare sit afkom, ligesom alle andre mødre vil. Netop i de første uger, hvor kalven er meget lille, er den sårbar overfor rovdyr som hunde. Så lige pludselig kan man opleve, at der dukker en vred kalvemor op, som passer på en kalv i skjul i nærheden og derfor truer hund og ejer. Bliver man udsat for den oplevelse, må man slippe hunden, så man selv undgår faren og derefter bevæge sig så roligt som muligt væk fra det truende dyr.

”Jeg anbefaler, at man går med sin hund i den del af Dyrehaven, hvor hinderne og kalvene normalt ikke kommer, altså nord for Eremitageslottet, eller vælger at lufte sin hund i en af vores skove udenfor Dyrehaven. Vi kan ikke slå de aggressive hinder ihjel, da det vil betyde, at kalven sulter ihjel, og vi kan ikke garantere fri færdsel hvor hinderne færdes. Hunden skal som altid være i snor. ”, slutter Torben Christiansen

Naturstyrelsen Hovedstaden kører for tiden en omfattende hundekampagnen på alle arealer, som netop understreger vigtigheden af, at hundeluftere skal holde deres hunde i snor.

Yderligere oplysninger:

Jacob Skriver, skytte og skovfoged Mail: Obfuscated Email, telefon: 23730220