Ny skov ved Holeby på Lolland bliver 20 ha større

05-05-2021

Lolland Kommune og Naturstyrelsen udvider samarbejdet om ny offentlig skov i Holeby

Kort over ny skov Holeby

Forrige år blev den eksisterende skovrejsningsaftale mellem kommunen og Naturstyrelsen udvidet til også at rumme området fra Holeby til Rødbyhavn.

I den forbindelse blev det aftalt, at der skulle etableres en folkeskov i Holeby på omtrent 5 hektar, på dele af Skovagergårds jorde. Lolland Kommune og Naturstyrelsen er nu blev enige om, at arealet med offentlig natur i Holeby skal udvides.

Følgende er aftalt:

  • Naturstyrelsen udvider folkeskoven med omkringliggende arealer, så den samlede størrelse af skoven bliver ca. 25 hektar.
  • Lolland Kommune overtager grunden efter Skovagergård sammen med dele af de omkringliggende arealer. I den forbindelse vil mulighederne for bygningerne og grunden blive undersøgt.

 Skovrider ved Naturstyrelsen Storstrøm, Claus Jespersen, udtaler følgende om de nye planer:

”Vi er glade for, at vi sammen med Lolland Kommune kan sikre mere offentlig natur til Lolland generelt og Holeby specifikt. Nu ser vi frem til en god og hurtig borgerinddragelse, så vi forhåbentlig allerede kan plante de nye træer til vinter.”

 I Lolland kommune er teknisk udvalgsformand Leif Viggo Utermøhl glad for, at Lolland kommune sammen med Naturstyrelsen sikre offentlighedens adgang til mere natur og skov og siger:

”Jeg er naturligvis meget glad for, at der kommer mere skov i kommunen, som understøtter biodiversitet og klimamålene om CO2-reduktion, og at vi får et naturområde i Holeby til gavn og glæde for borgerne”.

Naturstyrelsen igangsætter snarest planlægningen for den udvidede skov, og i den forbindelse vil der blive taget kontakt til relevante brugergrupper i lokalområdet, så skoven indrettes efter lokale ønsker og behov. 

Yderligere oplysninger:

Naturstyrelsen:                                                       

Forstfuldmægtig Helge Frost, Obfuscated Email 

Lolland Kommune:

Formand for Teknisk Udvalg Leif Viggo Utermøhl, Obfuscated Email

Helge Raakjær Frost

Forstfuldmægtig