Skovvandring i Naturnationalpark Fussingø

29-05-2021

Naturstyrelsen inviterer på tur i den kommende naturnationalpark.

Naturnationalpark Fussingø indvies til foråret 2022. Naturnationalparken skal gennem vild natur være med til at styrke biodiversiteten i området. Målet er at opnå et økosystem med naturlige processer og dynamikker samt en minimal grad af forvaltning. Samtidig skal parken bidrage til spændende naturoplevelser.

På turene vil Naturstyrelsen fortælle om, hvad der kommer til at ske både før og efter indvielsen af naturnationalparken. Der bliver lejlighed til at høre mere om indholdet i det projektforslag, som for øjeblikket er i offentlig høring. Vi kommer blandt andet omkring planerne for opsætning af hegn, udsætning af dyr, planerne for genetablering af vådområder og friluftslivet i den nye naturnationalpark.

Der laves to ens vandringer henholdsvis onsdag d. 2. juni samt mandag d. 7. juni begge dage kl 17-19

Mødested: P-pladsen foran hovedbygningen, Vasevej 7, 8920 Randers NV

Tilmelding: Grundet corona situationen er det nødvendigt at tilmelde sig vandringerne. Det kan ske til Obfuscated Email Husk at skrive hvilken dag, I kommer og hvor mange I er.

Praktisk: Husk godt gå-fodtøj og påklædning efter vejret. Turen bliver maks 2-3 km.

Projektforslaget for Naturnationalpark Fussingø er i offentlig høring i perioden 28. april til 23. juni 2021.

Læs mere om projektet