Skovvandring i Naturnationalpark Gribskov

27-05-2021

Naturstyrelsen inviterer på tur i den kommende naturnationalpark.

Sandskredssøen, Gribskov

Naturnationalpark Gribskov indvies til foråret 2022. Naturnationalparken skal gennem vild natur være med til at styrke biodiversiteten i området. Målet er at opnå et økosystem med naturlige processer og dynamikker samt en minimal grad af forvaltning. Samtidig skal parken bidrage til spændende naturoplevelser.

På turene vil Naturstyrelsen fortælle om, hvad der kommer til at ske både før og efter indvielsen af naturnationalparken. Der bliver lejlighed til at høre mere om indholdet i det projektforslag, som for øjeblikket er i offentlig høring. Vi kommer blandt andet omkring planerne for opsætning af hegn, udsætning af dyr, planerne for genetablering af vådområder og friluftslivet i den nye naturnationalpark.

Der afholdes ture:

Torsdag den 3. juni kl 17-19.

Mødested: Skovbørnehaven Søborgen (ved Skovskolen), Nødebovej 79, 3480 Fredensborg

 Mandag den 7. juni kl 17-19.

Mødested: Kagerup Station.

Corona: Turene afvikles under hensyntagen til gældende anbefalinger.

 Praktisk: Husk godt gå-fodtøj og påklædning efter vejret. Turen bliver 3-4 km.

Projektforslaget for Naturnationalpark Gribskov er i offentlig høring i perioden 28. april til 23. juni 2021. Læs mere om projektet:

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalpark-gribskov/hoering-af-naturnationalparkerne-fussingoe-og-gribskov/