Frivillige fjerne uønskede mountainbikespor i Ravneholmskoven og i Rude Skov

27-03-2021

En frivillige arbejdsgruppe, hvoraf flere kommer fra Danmarks Naturfredningsforening, har indgået en aftale med Naturstyrelsen om at fjerner uønskede MTB spor anlagt på de sårbare skrænter i Ravneholmene.

Mange mountainbikere bliver tiltrukket af den lille bynære skov med de udfordrende skrænter mod Mølleåen og langs hulvejene – den vestlige del kaldet ”Det danske Schweiz. Kørsel med mountainbikes ødelægger skrænter og hulveje ved at skabe jorderosion og ”ar” i landskabet.

Ligeledes er en frivilliggruppe i gang med at lukke uønskede spor i Rude Skov, hvor det er de store bakker Højbjerg og Maglebjerg der er indsatsområderne.

Nogle af de uønskede spor er etableret på skovens stendiger, men ved kørsel på digerne løsnes stenene og digerne ødelægges. Når ulovlige spor på og på tværs af stendigerne fjernes, forsinkes yderligere nedbrydelse af digerne, så de også kan opleves af kommende generationers skovgæster.

”Vi er meget glad for det gode samarbejde med den lokale arbejdsgruppe fra Danmarks Naturfredningsforening, da deres engagement gør det muligt at nedlægge nogle spor i skoven, som ad hensyn til naturbeskyttelsen og mulige konflikter med andre skovgæster er vigtige at få fjernet. Når de er fjernet må der ikke cykles på dem mere. Vi vil gerne give MTB-cyklisterne gode muligheder for at dyrke deres hobby og de muligheder findes allerede i nogle naboskove i de anlagte MTB spor i Geel Skov og Rude Skov” fortæller skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen.