Den halve boardwalk ved Hald åbner til påske

26-03-2021

Nu bliver det muligt at komme tørskoet fra parken ved Hald Hoved Gård til Gammel Hald via en ny boardwalk eller plankesti.

Projektet De fem Halder.

Et af de væsentligste og mest synlige nye elementer i projektet De fem Halder er den kommende boardwalk mellem P-pladsen ved Niels Bugges Kro og parken ved Hald Hovedgaard.

Udover at boardwalken bliver smuk i sig selv, kommer den til at tjene flere formål.

Først og fremmest skal den sikre tilgængelighed i området, også for gangbesværede.

Men det er også hensigten at formidle både Gammel Hald, det imponerende voldanlæg fra 1200-tallet og naturen i området, uden at der opstår slidskader på hverken fortidsmindet eller på den sårbare mosevegetation.

Stiforbindelse til Gammel Hald løftet op fra det sumpede område ved Hald Sø.

Endelig bliver boardwalken et væsentligt led i en ”rød tråd” af stier, som binder hele området ved ”De fem Halder” sammen.

 

Der bliver to forbindelser fra boardwalken til den gamle ydervold på borganlægget, omtrent hvor de nuværende adgange er.

Derefter bliver de nuværende slidspor på fortidsmindet repareret. De er nogle steder ganske dybe.

Anlægget har været længe undervejs, men bliver også ganske solidt. Pælene, der bærer plankedækket, har nogle steder måttet trykkes op til 10 meter ned, før de var forankret i fast grund.

 Gangstien placeres på metalstolper for at forlænge deres holdbarhed.

 

Halvdelen af boardwalken bliver klar til brug i påsken.

Det drejer sig om den nordlige del af forløbet, mellem parken ved Hald Hovedgaard og Bækkelund Bæk, inklusive broen over bækken, der erstatter den hidtidige bro på stedet.

Det er stadig muligt at bevæge sig herfra til P-pladsen ved Niels Bugges Kro. Det sker via ydervolden på Gammel Hald og videre af stiens gamle forløb.

 

Læs mere om;

Projektet De fem Halder!

 

Naturguide til Hald området

 

Vandretursfolder for Hald.