Nu kan man både lufte hund og se på fugle

23-03-2021

Løse hunde og ynglende fugle er sjældent en god kombination, men i Sjørup Skov går man en helt ny vej ved at opsætte redekasser til de mindre fuglearter midt i hundeskoven.

Netop nu er der kommet nye redekasser op i Naturstyrelsens hundeskov i Sjørup Skov ved Viborg. Det er DOF Nordvestjylland, der efter aftale med Naturstyrelsen Kronjylland, som taget initiativ til at opsætte fuglekasserne.

 

Formanden Poul Hald-Mortensen for DOF NVJ fortæller, at han og bestyrelsesmedlemmerne, Christian Bøggild, Mønsted, og Thomas Thelle, Viborg, i de seneste weekender har sat knap 20 redekasser op i den indhegnede hundeskov.

Fuglekasserne sættes op ca. 3 meter over jorden. 

 

Formålet med projektet er at give fuglene nye redesteder samt at gøre brugerne af hundeskoven opmærksom på fuglenes tilstedeværelse.

 

I de fleste af nutidens plantager er der kun få eller ingen gamle og hule træer, så derfor hjælper vi de hulrugende fugle med disse holdbare redekasser, forklarer Poul Hald.

 

Redekasserne, som er fastgjort med søm af aluminium, der ikke skader træet eller savklinger, er hver især placeret i godt 3 meters højde og har på forsiden et entydigt nummer. 

 

Kasserne er fremstillet af såkaldt træbeton, som er et gennemprøvet, tysk produkt med en holdbarhed på mere end 50 år. Der er opsat redekasser med 3 forskellige størrelser af indgangshullet, hvilket sikrer mindre konkurrence mellem arterne.

Fuglekasserne er meget diskrete og syner ikke af meget i skoven. 

De pågældende typer af redekasser har vist sig at kunne tiltrække fuglearter som musvit, blåmejse, sortmejse, spætmejse, rødstjert, stær og i sjældne tilfælde vendehals.

 

DOF regner med efter hver ynglesæson at rense kasserne for redemateriale. Kasserne har nemlig i resten af sommerhalvåret vist sig attraktive for flagermus. Om vinteren benyttes kasserne også af mejserne til overnatning.

 

Det er håbet, at brugerne af hundeskoven vil tage godt imod DOF’s initiativ. Og vi håber senere, at vende tilbage med mere informerende materiale, der kan gøre hundeluftningen ekstra interessant, slutter Poul Hald-Mortensen.                                     

 

Link til vandretursfolderen.