Brand på Stanghede ved Viborg!

26-03-2021

Naturstyrelsen Kronjylland har udnyttet det helt usædvanlige tørre vejr her i marts til at pleje Stanghede med afbrænding.

Naturstyrelsen’s folk har i denne uge foretaget en kontrolleret afbrænding af Stanghede for at pleje heden. En afbrænding af naturområder skal ske i vinterhalvåret inden dyr og planter på arealet er vækket til live og i gang med at yngle. Samtidig skal plejeindgrebet afstemmes med vejrforholdene så det kan gennemføres under fuld kontrol.

Afbrændingen startes forsigtigt og kontrolleret op.

- Det er sjældent at vejret gør det muligt at foretage afbrænding af heder i det tidlige forår. Men i år har vejret været med os. Så vi har udnyttet de gunstige forhold til pleje heden, så den ikke gror til i krat og med tiden forvandles til skov, siger skovfoged Morten Moesgård Ravnholt.

Afbrændingen fjerner små træer, græs og dværgbuske, fx gamle lyngplanter, som er ved at gå ud. Desuden fjernes en del af de ophobede næringsstoffer fra arealet, og det giver bedre vilkår for de nye lyngplanter og andre dværgbuske og urter, der er karakteristiske for lyngheden.

Her foregår afbrændingen kontrolleret i modvind.

Afbrændingen er også med til at reducere angrebet af Lyngens Bladbille, som man kunne se på Stanghede i efteråret. Selve billen er meget lille og svær at få øje på, men de skader den afstedkommer i lyngen er ikke til at tage fejl af  - de ses som store brune pletter i lyngtæppet.  

Selve afbrændingen foregår ved, at man først slår en smal brandlinje med en traktormonteret klipper, hvorefter linjen udvides med en modvinds-ild. Først når et større areal er sikret med passende brandlinjer, kan ilden slippes løs - herefter vil et delområde hurtigt brænde til ende. Så snart røgen lægger sig, kan skovarbejderne fortsætte til næste areal.

Af hensyn til dyrelivet brænder Naturstyrelsen heden i det tidlige forår, inden fugle og andre smådyr begynder at yngle. Man afbrænder typisk store hedearealer i mindre partier for at fremme en hurtig genindvandring af de karakteristiske planter og dyr.

En del af heden er afbrændt og hedelyngen kan igen brede sig med nye friske planter.

Fakta om afbrænding af heden:

Heden skal udnyttes. I gamle dage sendte bonden får og kreaturer ud og græsse på heden. Og lyngen blev slået og bragt hjem til gården i form af foder til dyrene. På den måde blev heden udpint og lyngen holdt ung. Bonden brændte også heden af engang imellem, da han vidste, at foderværdien i den unge lyng, som kommer efter afbrændingen, er langt højere end i den gamle lyng.

Denne praksis ophørte for 50-100 år siden. I dag indgår heden ikke i landmandens drift. Derfor er Naturstyrelsen nødt til at pleje heden. Ophører plejen vil heden springe i skov.

Dyrelivet på heden. Mange insekter, planter, fugle og dyr har heden som leve- og yngleplads. De vil forsvinde, hvis heden ikke plejes. 

Sådan gør man. Et mindre hedeområde brændes af på én gang. Når området er lille, kan smådyr nå at forlade det. Før ilden tændes laves et brandbælte rundt om området. Der er personale med ildslukkere på stedet, og der er indhentet tilladelse hos den lokale brandinspektør.

 

Læs nyheden om Lyngens Bladbille.

 

Vandretursfolder for området ved Stanghede.

 

Naturguide for Haldområdet.