Klyholm skal være et bedre sted at leve for kystfugle

11-03-2021

Imellem Nyord og Ulvshale på Møn ligger en lille ubeboet ø, Klyholm. Den lille ø kan blive et vigtigt levested for fugle som terner, klyder og hættemåger. Her kan de yngle i fred. Øen er groet til med tagrør og er blevet uegnet som ynglested for fuglene, da de ruger direkte på jorden.

Afbrænding af øen Klyholm - hjælp til fuglene
Førne og siv brændes af

Naturstyrelsen Storstrøm har derfor netop brændt øen af. Tagrør og førne er med afbrændingen fjernet og øen er nu velegnet som ynglelokalitet for fuglene. Når tagrørene spirer igen vil det være et lækkert grønt tæppe til kreaturerne, og de jordrugende ynglefugle får den rigtige biotop med bedre mulighed for overvågning af arealet for rovfugle og –dyr.

Der bliver opsat et strandhegn i sommerhalvåret, så det bliver afgræsset sammen med Nyord Enge. I løbet af et par år udvikler der sig en god strandeng med vinteroversvømmelser, så øen forhåbentlig opretholdes som en attraktiv ynglelokalitet.

Afbrænding af Klyholm er en aktivitet i EU projektet LIFE Kystfugle, som har til formål at forbedre levesteder for en række kystfugle i den vestlige del af Østersøen. Naturstyrelsen Storstrøm er part i projektet, som omfatter forbedrende tiltag for levesteder for fuglene på Avnø, Dybsø, Holme i Karrebæk fjord, Albuen, Enehøje og holme i Nakskov Fjord samt øer og holme ved Ulvshale.

 

  Kort
Kort over områder omfattet af LIFE Kystfugle. Klyholm er den blå plet

 

 

logo 

  

 

 

logo