Naturstyrelsen Blåvandshuk afbrænder heder

10-03-2021

Her i marts måned kan man opleve, at der stiger kraftig røg op fra nogle af Naturstyrelsens heder i Kærgård, Vejers, Bordrup og Ho plantage. Men der er ingen grund til alarm! Afbrændingen styres af Naturstyrelsen Blåvandshuk, og der foretages kun afbrænding på dage, hvor vindforholdene tillader det.

Lynghederne er leve- og ynglested for mange planter og dyr, men at sikre arterne gode forhold kræver en vedvarende aktiv indsats med at dæmpe udbredelsen af dominerende græsser, revling og andet opvækst.

Afbrændingen gennemføres i mindre felter af de udvalgte arealer med lyng, blåtop og græsser for at holde lyngen ung og frisk og sikre, at den og andre arter kan spire frem.

Afbrænding kan umiddelbart virke som et voldsomt indgreb, men allerede den kommende sommer kan man opleve, at nye skud af blandt andet hede- og klokkelyng spirer frem.

Vejret bestemmer, hvornår tændstikkerne bliver sat til. Det er bedst at brænde efter nogle dage med tørvejr. Og det må ikke blæse for meget, for så er ilden svær at styre.

Af hensyn til dyrelivet brænder Naturstyrelsen ikke hede efter 1. april.