På tur med hunden

26-03-2021

Rigtig mange mennesker holder af at lufte deres hund i naturen. Det kan man gøre i stort set alle statens skove og naturområder, når bare hunden er i snor.

På tur med hunden i snor

Naturstyrelsen har derudover udpeget en række skove eller dele af skove, hvor hundene må løbe uden snor. Naturstyrelsen har også en række hundehegn, hvor hundene frit kan løbe rundt. De skal selvfølgelig altid være under kontrol såvel i hegningen som i de andre hundeskove så de ikke genererer andre naturbrugere, og så de ikke pludselig stikker af efter en hare eller fugl eller bare forstyrrer det vilde dyreliv. 

Vi er mange ude i naturen

”Vi er blevet mange mennesker og hunde i naturen, og det presser det vilde dyreliv. Tænk på, at det er deres hjem, vi færdes i, og mange forstyrrelser kan betyde, at de ikke får føde eller hvile nok eller får mulighed for at opfostre deres unger"

siger Anne Johannisson, biolog og naturvejleder og fortsætter:

” Der skal være plads til de dyr, der lever vildt i skove, på heder, enge og i andre naturområder. Ellers går det ud over biodiversiteten. Det er ofte de vilde dyreliv som en ugleunge i et træ eller en råbuk i solnedgangen, der giver de gode naturoplevelser. ”

Utrygge
Ikke alle bryder sig om at møde løse hunde, og for børn kan det virke voldsomt. Derfor skal reglerne om, at hunde skal føres i snor udenfor hundeskovene respekteres. På den måde er der plads til både hunde med og uden snor.

Græsningshegn
Flere og flere steder på Naturstyrelsens arealer er lysåbne områder hegnet for kreaturer, som holder naturtypen åben og blomsterrig. De fleste hegninger er åbne for færdsel gennem klaplåger eller stenter.

”Går du med hund i hegninger med græssende dyr, bør din hund være i kort snor, så der ikke opstår kritiske situationer, hvor de græssende dyr kan føle sig truet. Det har vi set andre steder i landet, og det vil vi meget gerne undgå her i Nordsjælland”

siger Mikkel Bornø Clausen, som er skovfoged og har ansvaret for plejen på de lysåbne arealer.

Hundehegn
Seks steder i Nordsjælland har Naturstyrelsen opført hundehegninger på et par ha. I Ullerup, Høbjerg Hegn, Æbelholt Skov, Gørløse Skov, Grønlien og Hørup skov. Her er flere steder bord-bænkesæt eller bænke i hegningen, så man kan tage sig et hvil med hunden inden for synsvidde.

Bødeblokken kommer frem
Naturstyrelsen Nordsjælland har i flere år lavet kampagner for at gøre opmærksom på disse forhold, og har samtidig taget ud med bødeblokken for at vise, at det er alvorligt og ikke bare en venlig henstilling, når hunde bliver luftet uden snor, hvor snoren er påkrævet. Hundeejere vil derfor blive mødt med bødekrav, hvis forbuddet ikke overholdes. Også selvom det er første gang. Naturstyrelsen henstiller derfor alle hundeluftere til fremover at benytte hundeskovene og hundehegnene, hvis hunden skal luftes uden snor.

Tænk på andre, det vilde dyreliv, dyr i hegninger og andre hunde.

Der findes en del hundeskove i Nordsjælland