Naturstyrelsen Sønderjylland foretager i mindre omfang skovning i 2. kvartal 2021

24-03-2021

Stak med maskinskovet bøj til gulvtræ.
Træstak af maskinskovet løv der skal bruges til gulvtræ.

I følgende skove vil der forekomme skovningsaktivitet efter Påske:

  • Sønderskoven på Als
  • Rumohrsgård Dyrehave
  • Skelde Kobbelskov på Broagerland
  • Roden Skov ved Gråsten
  • Buskmose Skov beliggende imellem Rinkenæs og Kværs.
  • Søgård Skov syd for Aabenraa
  • Pamhule Skov vest for Haderslev

Skovningerne sker for at sikre forsyning til savværkerne de nærmeste måneder. Der vil blive skovet bøgetræ, som skal leveres til Junckers Industrier til fremstilling af parketgulve, samt nåletræ i et vist omfang.  

Endvidere foretages skovning af Douglasgran til Herskind og Korinth savværker. Træet skal bl.a. anvendes til et  større erhvervsskolebyggeri i Horsens.

Forud for skovningerne, er de berørte arealer blevet gennemgået for synlige fuglereder. Bevoksningerne er også screenet for sjældne rødliste arter, herunder bl.a. planter, svampe, og padder, i det omfang det har været muligt at få kendskab til disse. Levestederne registreres på såkaldte ”Pas på Kort”, og maskinførerne har herigennem mulighed for at tage hensyn til kendte forekomster.

Baggrund

Natur- og biodiversitetspakken, som regeringen og dens støttepartier har indgået, giver mulighed for udlæg af urørt skov, så der samlet vil være knap 75.000 ha urørt skov i Danmark. Det forventes, at en del af de nye urørte skove vil være Naturstyrelsens skove, som dermed i endnu højere grad vil bidrage til at understøtte biodiversiteten i Danmark. Igangværende hugster af træ i statsskovene sker med henblik på at sikre træindustrien det umiddelbare forsyningsbehov.