Afbrænding af kvas i Kallehave Skov

05-03-2021

Naturstyrelsen fortsætter arbejdet med at udvide lysåbne naturområder i Kallehave Skov. Det kvas som ligger tilbage efter skovningen, afbrændes for at fjerne næringsstoffer fra arealet.

Dukatsommerfuglen er en af de rødlistede sommerfugle, som er registreret i området, der vil få gavn af naturplejeindsatsen.

Arbejdet med at udvide de lysåbne arealer i Kallehave Skov fortsætter, for at skabe bedre levevilkår for nogle af Danmarks rødlistede dagsommerfugle og andre insekter i nærområdet, der hører til i det åbne land. 

Efter rydningen, af primært nobilisgran og normannsgran, bliver stammerne kørt bort. Det resterende kvas af grene og toppe, som ligger tilbage brændes af for at sikre at nærringsstofferne herfra fjernes i størst muligt omfang.

Hvis træresterne fik lov at blive liggende, ville det frigive næring under forrådnelsen, hvilket er uhensigtsmæssigt for områdets næringsfattige og sure naturtyper. Afbrændingen sikrer derfor, at kvaset ikke ligger og tilfører ekstra ”gødning” til jorden. Desuden forhindrer det tykke lag af kvas, at urter og græsser kan spire frem.

Vi opsætter skilte i området forud for afbrændingen. Arbejdet i skoven forventes at påbegyndes i løbet af marts afhængigt af vejrforholdene.

Fremtidige planer

Formålet med Naturstyrelsens arbejde i Kallehave Skov er at skabe mere lys, og en overgang til de åbne arealer i området, til gavn for en række arter tilknyttet den lysåbne natur.

Planen er på sigt, at plante enkelte små holme af løvtræer på dele af arealet hvor vi har fældet nåleskoven, og at etablere afgræsning i dele af skoven. 

Der er imidlertid ikke taget endelig stilling til, hvor store dele af arealet der skal tilplantes med løvtræer, eller hvor og i hvilket omfang der skal være afgræsning i skoven. Afgræsning vil først iværksættes, når der har været lokal dialog. Senere på året, når coronasituationen tillader det, vil Naturstyrelsen derfor invitere til et borgermøde i form af en skovvandring i området. 

Kontaktperson: Mette Lynegaard Klenum Obfuscated Email, 41 72 16 16