Gudenåen skal genskabes og Vestbirk Vandkraftværk lukker

12-03-2021

Til efteråret tager Horsens Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen fat på et af Danmarks største vandløbsprojekter. Gudenåen skal genskabes ved Bredvad Sø ved Vestbirk og i den anledning lukkes vandkraftværket. Projektet bliver præsenteret på et online informationsmøde torsdag d. 25. marts 2021.

Gudenåen skal genoprettes i et omfattende vandløbsprojekt som Horsens Kommune står bag i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, der ejer Vestbirksøerne og Vestbirk Vandkraftværk.

Formålet med projektet er at genoprette naturen i området ved Vestbirk-søerne så tæt på det oprindelige som muligt til gavn for både vandkvaliteten og dyre- og plantelivet i Gudenåen og Vestbirksøerne.

Læs mere om projektet i Horsens Kommunes pressemeddelelse.

Vestbirk vandkraftværk lukkes

Naturstyrelsen har besluttet at stoppe el-produktionen på Vestbirk vandkraftværk, når vandløbsprojektet ved Vestbirk bliver gennemført.

Vestbirk Vandkraftværk åbnede i 1924, da den nuværende spærredæmning i den nordlige ende af Bredvad sø blev lavet, og man derved kunne udnytte de ti meters fald på strækningen og drive kraftværket.

Der er ikke længere økonomi i at drive værket, da prisen for den elektricitet, værket producerer, er faldet mærkbart siden januar 2019. Desuden er produktionsanlægge toppe i årene, og fremtidige investeringer vil ikke kunne forrentes med den nuværende økonomi i driften af værket.

Naturstyrelsen arbejder på at finde en løsning for den fremtidige anvendelse og det fremtidige ejerskab af de historiske bygninger.

Kontaktperson: Per Kristensen mobil: 20701211, Obfuscated Email