Ny fiskeplatform i Sundby Sø ved Vildsund.

26-03-2021

Sundby Sø er på 45 hektar. Den blev etableret i 2008 ved gennemførsel af et større naturprojekt.
Flere friluftfaciliteter blev dengang lavet – stier, bænke og bålsted – og en fiskeplatform af træ blev sat op 03-11-2008.
Platformen er til gavn for børn og voksne, der kan stå sikkert tæt på vandet og prøve lykken som fisker, mens man kan betragte det rige fugleliv i søen.
De heldige kan også få et glimt af odderen, der er en mere professionel fisker i søen.
Der er heldigvis rigtig mange, der har benyttet sig af fiskeplatformen og ikke kun til fiskeri, men også bare sidde og nyde udsigten og en kop kaffe.
Men tidens tand var ved at tage livet at platformen, og den var ikke længere forsvarlig.
En ny skulle til.

den nye fiskeplatform står klar til Påsken

 

Den nye fiskeplatform er udviklet og fremstillet af vores nabo til søen firmaet Hidrostal, som har værksted lige ud til søen.

De er specialister i pumper og konstruktioner i plast og de vil dagligt kunne holde øje med platformen ved at kikke ud ad vinduet.

Den nye fiskeplatform flyder på vandet og følger således den svingende vandstand. Det er en mere flydende fornemmelse at stå på den fremfor en fast bro.

Materialerne er robuste og vedligeholdelsesfrie og vil kunne holde i mange år.

 Fiskeri i Sundby Sø er således tilladt fra den nye fiskeplatform.

 Vi foretager med mellemrum prøvefiskeri i søen. De viser, at der en god almindelig fiskebestand og at der er blevet flere ål.

 Havørreden har en særlig status. Den har været i å-systemet inden søen blev etableret og benytter gydebanker højere oppe. 

Det var et stort spørgsmål ved søens etablering om havørredbestanden kunne bevares, når søen kom. Faren er, at ynglen (smolt) bliver ædt af rovfisk i søen, inden de når ud i fjorden.

En del af søprojektet var således, at kompensere et eventuelt tab ved at lave flere gydebanker ovenfor søen.

Nu 12 år efter søen er etableret er der stadig en levedygtig havørredbestand i å-systemet.

 Vi har imidlertid kunne se at flere fisker opgående havørred fra diget tæt på udløbet og at der er tegn på en vis nedgang i bestanden.

Vi henstiller, at der fremover kun fiskes fra platformen og vi har i samråd med Thisted Kommune fra 2020 indført begrænsninger af fiskeriet af Bæk- og Havørred.(NB. Fredet 1.okt - 1. marts)

Se venligst infotavle herom.

Knæk og Bræk og husk fisketegn

Naturstyrelsen Thy

 

 Kontakt; klitplantør Henrik Schjøt Kristensen. mob. 22221620