En rigtig "hedetur"

30-03-2021

Afbrænding er en god måde at pleje vores heder på. Naturstyrelsen Trekantsområdet har den seneste uge afbrændt heden i Gyttegård og Randbøl Hede.

Lige nu, inden alt begynder at røre på sig, og foråret springer ud, kan man se røgen stige fra en speciel slags naturpleje. Afbrænding af hede er en god måde at fjerne uønsket opvækst, udmarve jorden, og at forynge hedelyng. Det kan godt se lidt voldsomt ud, når der sættes ild til heden med gasbrændere, men det gøres under helt kontrollerede forhold, så ilden ikke risikerer at løbe løbsk. Det kan virke skørt at der afbrændes for at sikre væksten, men det gøres for at forhindre heden i at gro til, og for at holde lyngen ung og frisk. Selve processen starter med, at der laves et brandbælte, som skal hjælpe til at styre ilden rundt om hele området. Der afbrændes små områder ad gangen, så insekter og andre smådyr kan nå at forlade det, og på den måde passe bedst muligt på de mange arter.

Såfremt heden ikke plejes, vil der i løbet af 10-20 år indvandre træer og buske. Med tiden vil de mange arter, som lever på heden og lysåbne arealer, forsvinde. Vejret er et vigtigt redskab, da det hverken må blæse for meget eller være for fugtigt. Derfor sker hele processen i løbet af marts måned for at tage mest hensyn til dyrelivet, inden ynglesæsonen starter.

Et eksempel på hvilke arter som skal holdes nede er blåtop. Den vokser meget hurtigt, og skygger derfor for lavere planter som lyng. Når lyngen skal smide sine frø, har blåtop taget alt jord, lys og varme, hvilket bevirker at lyngfrøene ikke kan spirer.  Selv om der sættes græssende arter ud, ville de have svært ved at æde i den hast, som græsset gror. Kombinationen af afbrænding og græsning kan sikre lys og varme nok til lyngen. Gennem hedeplejen sikres blomstring af lyng og andre arter, så de ikke forsvinder, og i sidste ende giver optimale levemuligheder for insekter som fx sommerfugle og bier.