Første skridt er taget til KLP i Sejersbæk Kog

30-11-2021

Første skridt til realisering af et op til 700 ha stort klima-lavbundsprojekt i Sejersbæk Kog blev taget på et velbesøgt lodsejermøde d. 3. november 2021.

Projektet ved Højer i Sønderjylland er et af de største  af sin art i Danmark. Hvis det lykkes at realisere projektet, tages landbrugsarealerne ud af omdrift, og vandstanden hæves. På den måde undgås frigivelse af CO2 til atmosfæren, og indsatsen bidrager dermed til at nå målsætningen om en 70 % reduktion af udledningen af CO2 frem mod 2030.

Det ca. 700 hektar store klima-lavbundsprojekt i Sejersbæk kog er nu kommet så langt, at der er nedsat et lodsejerudvalg, som skal bidrage til at jorden i området prisfastsættes. Det vil give Landbrugsstyrelsen et grundlag for at gennemføre den første jordfordeling i området. En jordfordeling muliggør, at lodsejere blandt andet kan afstå jord i projektområdet for til gengæld at modtage erstatningsjord uden for projektet. Hvor meget jord, der kommer til at indgå i projektet afhænger helt af lodsejerne.

Naturstyrelsen forventer en flerårig indsats med flere på hinanden følgende jordfordelinger.

 

Læs mere om projektet her : 

Klima-lavbundsprojekt Sejersbæk Kog ved Højer

Martin Brink

Landskabsforvalter
Naturstyrelsen Vadehavet

Asger Thode Kristensen

Projektleder
Naturstyrelsen Vadehavet

Naturprojekter

Vådområde-, skovrejsnings- og andre naturprojekter. Naturstyrelsens naturprojekter værner om Danmarks natur.

Se alle naturprojekter her

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.