Plan for Holeby Folkeskov er i høring frem til 3. december 2021

05-11-2021

Efter gennemført borgermøde i Holeby, og indledende VVM screening i Lolland Kommunes Teknik- og Miljømyndighed, er Naturstyrelsen nu klar til at lægge udkastet til den endelige plan for Holeby folkeskov i 4 ugers høring.

Plan for Holeby Folkeskov
På kortet kan man se, hvad der bliver tilplantet, stier, bord-bænkesæt mv.

Naturstyrelsen har modtaget mange gode input både om friluftsliv og ønsket brug samt om eksisterende naturindhold. 

På baggrund af de indkomne forslag er der udarbejdet en samlet plan for hele skoven. Planen ser du på kortet ovenfor. Her fremgår beplantning, stier og faciliteter.

I de næste fire uger er der mulighed for at komme med kommentarer til den fremlagte plan.

Kommentarer sendes til Naturstyrelsen Storstrøm på mail Obfuscated Email og mærkes ”Høring Holeby folkeskov”.

Kommentarer skal være Naturstyrelsen i hænde senest den 3. december.

Skoven vil blive tilplantet med hjemmehørende arter, hvoraf de mest dominerende bliver Eg, Avnbøg, Rødel og Småbladet Lind.

Helge Raakjær Frost

Forstfuldmægtig, projektleder