Lokalt samarbejde vil fremme fredet orkidé

03-11-2021

I Oleskobbel skov i Sønderjylland er en særlig frivillig indsats med til at fremme den fredede orkidé skovhullæbe. Forsøget løber frem til 2025, hvor indsatsen evalueres og effekten vurderes.

Skovhullæbe i blomst. Foto Heidi Janike
Skovhullæbe i blomst. Foto Heidi Janike

 

Den fredede orkidé skovhullæbe vokser i Oleskobbel skov i Sønderjylland. For at fremme orkidéen i området, har Naturstyrelsen indgået et samarbejde med Heidi Jancke, der er lokal aktiv i DN Sønderborg.
”Forsøget startede i 2019, hvor man efter aftale undlod at slå vegetationen ned på strækningen. Allerede i sommeren 2020 var det dog klart, at det ikke var til orkidéernes fordel, da rabatterne blot groede til i brombær, græs og høje urter. Derfor blev samarbejdet til, hvor jeg slår strækningen med le for at fremme skovhullæben,” fortæller Heidi Jancke.
Aftalen blev helt konkret at strækningen nu slås én gang om året i det sene efterår eller den tidlige vinter. Området slås med le, hvilket blev gjort første gang i december 2020.

Fra 5 til 20

2018 danner en baseline for forsøget. Her blev der inden rabatafslåningen talt i alt fem orkidéer, som dog ikke nåede at blomstre.
Heidi Jancke laver gennem projektet løbende optællinger af antallet af skovhullæbe, så det kan vurderes om denne form for naturpleje har den ønskede virkning på den fredede orkidé.
I 2021 viste optællingen af skovhullæber langs forsøgsstrækningen 20 orkidéer på hele strækningen. Samarbejdet med Heidi forsætter til 2025, hvor det efterfølgende vurderes hvilket effekt indsatsen har haft.

Samarbejde for naturen

Naturstyrelsen Sønderjylland indgår i forskellige samarbejdsaftaler med frivillige, hvor naturplejen er i fokus. Samarbejdet kan bl.a. opstå på baggrund af gode forslag fra frivillige – som det f.eks. er tilfældet i samarbejdsprojektet med Heidi Jancke om skovhullæbe i Oleskobbel skov.
Har du et specifikt projekt omkring naturpleje, pleje af fortidsminder eller andre gode ideer til et samarbejde med Naturstyrelsen Sønderjylland? Så er du velkommen til at kontakte os på telefon 74 54 35 00 eller på e-mail Obfuscated Email.

 

Vejstrækningen hvor skovhullæben vokser. Foto Heidi Janike
Vejstrækningen i skoven hvor skovhullæbe vokser. Foto Heidi Janike

Informationsboks

Skovhullæbe er en orkide der kan blive op til én meter høj med mange grønne eller brune blomster. Den blomster fra juli til september. Skovhulelæbe er en meget almindelig orkide i de danske skove og findes stort set over hele landet. Arten er derfor heller ikke rødlistet som sårlig sårbar, truet eller lignende, men da skovhullæbe er fredet gennem Washingtonkonversationen, må skovhullæbe ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges.
Du kan læse mere om skovhullæbe her:

https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/skov-hullaebe/