Skovning af nåletræ i Augustenborg Skov i november

16-11-2021

I løbet af november vil der blive skovet nåletræ i Augustenborg skov.


Det drejer sig om træarterne Grandis, Nordmannsgran, og Douglas gran, der tilsammen udgør ca. 1,4 ha., af det totale areal i Augustenborg Skov, der er på ca. 33 ha.
Augustenborg Skov er udpeget til Natura 2000 område, og i den forbindelse skal skoven overgå til at være urørt fra 2022. I skove med status af urørt skov, er det besluttet at træarter, der ikke er hjemmehørende i Europa skal fjernes.

Træet vil primært blive anvendt til emballage og energitræ.

Så hurtigt det er muligt efter skovning og udtransport af træet, vil de skader, der må forventes, på veje og stier blive udbedret.