Skovning af nåletræ i Nørreskoven på Als.

17-11-2021

I løbet af november og december vil der blive skovet nåletræ i Nørreskoven på Als.
Det er tale om hugstmoden rødgran i afd. 36 c på et areal, der udgør 1,29 ha.
Træet vil blive skovet med maskine, og produktet anvendt i byggeindustrien.

Evt. skader på vejnettet, der måtte opstå under skovning og udtransport, vil blive udbedret hurtigst muligt efter at arealet er færdigbehandlet.

Forud for skovningen er arealet gennemgået for fuglereder, planter, svampe og mosser i det omfang det har været muligt at få kendskab til disse