Plantningen af Danmarks største Folkeskov er i gang ved Horsens

29-11-2021

Lige nu tages planter op af jorden i planteskolen og fragtes direkte til Rugballegård Skov ved Horsens. Her bliver de plantet i det, der bliver Danmarks største Folkeskov.

På dronebilledet markeres det første område, der plantes i Folkeskoven. Det bliver en 5,5 hektar frodig egeblandingsskov

De første træer blev plantet torsdag den 24. november og hen over vinteren og det tidlige forår, bliver der plantet i alt 185.000 træer og buske i den nye skov. Det er næsten dobbelt så mange, som i den hidtil største Folkeskov i True Skov ved Aarhus, hvor der i 2020 blev plantet 96.000 træer og buske.

Folkeskoven i Rugballegård Skov varierer mellem skovmassiver, skovlysninger, sumpskov, lysåbne strøg med trægrupper, enge og vandløb med vandhuller. En variation der kilometervis af overgangszoner med stor værdi for plante- og dyrelivet, og som samtidig giver forskellige naturoplevelser, og som understøtter forskellige typer af friluftsliv.

Naturstyrelsen står for skovrejsningen i Rugballegård Skov, og den nye Folkeskov er et samarbejde med skovrejsnings NGO’en Growing Trees Network Foundation, der indsamler og formidler donationer til plantning af træer. Siden 2018 har Naturstyrelsen samarbejdet med GTNF om, at danske privatpersoner og virksomheder kan få træer plantet i Folkeskove, der indgår i Naturstyrelsens skovrejsninger.

- I 2012, da Growing Trees Network blev stiftet, var det med en mission om at gøre det muligt for danskerne, at der plantes endnu mere skov på offentlige arealer i Danmark, hvor de nye Folkeskove er med til at beskytte drikkevandsområder, skabe nye rekreative perler og levesteder for dyr og planter i skove med et stort CO2 optag. Klimaforandringerne kalder på meget mere skov, og vi glæder os derfor meget over samarbejdet med Naturstyrelsen, Horsens Kommune og Samn Forsyning og andre kommuner og drikkevandsforsyningsvirksomheder på tværs af landet. Der er nu 100 Folkeskove i Danmark, hvoraf Rugballegård Skov er den klart største til dato, siger direktør for Growing Trees Network, Kim Nielsen.

I 2013 indgik Horsens Kommune, Samn Forsyning og Naturstyrelsen et økonomisk samarbejde om etablering af Rugballegård Skov. De første dele af skoven blev etableret i 2014 og 2015. Med den forestående udvidelse vokser Rugballegård Skov til mere end 160 hektar og fordobler dermed størrelsen på det samlede naturområde omkring Bygholm Sø.

Af de mange træer og buske der plantes i Folkeskoven udgør 55.000 en donation fra forskellige virksomheder og privatpersoner. De resterende 135.000 planter blev doneret i forbindelse med "Danmark Planter Træer” indsamlingen, der blev afholdt den 14. september 2019. Indsamlingen var et samarbejde mellem TV2, Danmarks Naturfredningsforening og Growing Trees Network Foundation. Sidenhen har GTNF stået for at donere de i alt 1.081.425 træer, som indsamlingsshowet samlede ind til, til 48 forskellige nye Folkeskove i hele Danmark.

Den mest artsrige Folkeskov

Den nye Folkeskov i Rugballegård Skov bliver ikke blot landets største - den bliver også den mest artsrige Folkeskov. Således bliver der plantet ikke mindre end 52 forskellige arter af træer og buske af især hjemmehørende arter. Med tiden vil vinden og dyr sprede frø fra omgivelserne og bidrage til at artsvariationen i den nye Folkeskov bliver endnu større.

- Naturstyrelsens skovrejsning udføres så den ”efterligner” de artssammensætninger, der naturligt vil udvikles på den enkelte lokalitet. Den naturnære tilgang til artsvalg og blanding af arter bidrager til, at de nye skove giver mulighed for et rigt dyre- og planteliv samtidig med, at skoven blive robust over for et varmere, vådere og vildere klima. En robusthed, der giver fremtidige generationer fleksibilitet i forhold til at lægge vægt på natur eller drift eller andre formål i forvaltning af Rugballegård Skov, såvel som andre nye skove Naturstyrelsen etablerer over hele landet i samarbejde med kommuner, forsyningsselskaber og Growing Trees Network, siger projektleder for skovrejsning ved Naturstyrelsen Søhøjlandet, Anders Busse Nielsen.

Det første område, der plantes i Folkeskoven, ligger mellem nye stier, som gør det let at komme ud og opleve plantearbejdet. Stiernes forløb og nyanlagte søer bidrager til, at forvandlingen fra landbrugsarealer til et varieret skovlandskab allerede fornemmes.

Folkeskoven i Rugballegård Skov får en folkelig og festlig indvielse, når plantningen er afsluttet i foråret 2022.

Læs mere om Rugballegård Skov
Læs mere om Folkeskove

Yderlige oplysninger 

Projektleder ved Naturstyrelsen, Anders Busse Nielsen, Obfuscated Email, mobil 5133 0692
Formand for Growing Trees Network, Lars Heiselberg Vang Jensen, Obfuscated Email, mobil 4015 3594